Alleyne: “Verkoop brandstof tegen de kostprijs”

Met de oorlog in Europa houdt de Consumentenkring er rekening mee, dat de prijzen in de winkels verder zullen stijgen. De voorzitter van de Consumentenkring, Albert Alleyne, noemt de beslissing van de regering om zaken marktconform te maken voor de samenleving ongunstig. De beslissing van de een op de andere dag heeft veel armoede veroorzaakt. Alleyne vindt dat de regering aandacht hiervoor moet hebben.

“De prijzen zijn onbetaalbaar geworden. Wie brood en melk gebruikt heeft op maandbasis SRD 1.500 nodig. Dan praat ik alleen over brood en melk. Ik heb het dan niet over boter en kaas, ook niet over de middag en de avondmaaltijd. Staan wij er wel bij stil wat de situatie is?”, vraagt Alleyne zich af.

Als voorstel voor de regering vraagt de voorzitter van de Consumentenkring zich af of het geen goed idee zou zijn om de olie die Staatsolie produceert tegen de kostprijs met een kleine winst aan de bevolking te verkopen. Verder merkt hij op, dat een verhoogde controle aan de grenzen nodig is om smokkel te voorkomen. De verkoop tegen de kostprijs heeft als doel om te voorkomen, dat elke keer wanneer de wereldmarktprijs omhoog gaat, de prijzen ook stijgen, verduidelijkt Alleyne, die verder van oordeel dat de kleine man op straat moet mee profiteren van de natuurlijke hulpbronnen van Suriname. Zijn benadering is, dat de verkoop in het land tegen de kostprijs moet zijn terwijl bij de export de wereldmarktprijzen worden gehanteerd. Levering van goedkope energie heeft als voordeel, dat het goedkoper wordt voor bedrijven om te produceren. De winst wordt daardoor ook groter.  

“Productie hoeft in eigen land geen probleem te zijn, maar kan juist op elk gebied toenemen. Mensen maken van alles en dit kan worden gestimuleerd door de prijzen van energie en benzine omlaag te brengen. Hierdoor stimuleer je de binnenlandse productie. Wat nu gebeurt is dat een paar mensen rijk worden door de marktconforme prijzen.”

Alleyne meent, dat in deze benaderingswijze de lokale ondernemer wordt gestimuleerd en wijst erop dat momenteel alles uit het buitenland komt terwijl de geïmporteerde goederen duurder zullen worden door de verwachtbare stijging van de container prijzen.

RB

error: Kopiëren mag niet!