Banken verdienen dik half miljard aan TD’s

Dat de algemene banken in Suriname dik verdienen aan de lucratieve Termijn Deposito (TD) veilingen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is sinds enige tijd duidelijk. 

Bij de wekelijkse TD veiling afgelopen woensdag zijn hun totale renteopbrensten naar boven de half miljard SRD gestegen, en deze neemt wekelijks met tientallen miljoenen toe. In sommige gevallen zelfs met meer dan SRD 100 miljoen per week. Menigeen begint zich af te vragen of de TD veilingen niet speciaal zijn ontworpen om de banken te laten verdienen. En dat nota bene zonder enige inspanningen.   

Met de gehouden wekelijkse Termijn Deposito (TD) veilingen van afgelopen woensdag is de gecommitteerde rente van de CBvS aan de algemene banken naar rond de SRD 529 miljoen gestegen. Een substantieel deel hiervan betreft rente van de 3-maandse en 6-maandse TD’s. Woensdag is een bedrag van SRD 194 miljoen toegewezen aan 1-weekse TD’s, tegen een toegewezen rente van 44%. Het hieraan verbonden rentebedrag, dat volgende week aan de commerciële banken uitbetaald dient te worden, is rond de SRD 1,6 miljoen.

Aan 3-maandse TD’s is een bedrag van SRD 300 miljoen toegewezen tegen een rente van 50,9%. Over drie maanden is het rentebedrag dat hiervoor aan de banken zal worden uitgekeerd SRD 38,1 miljoen. Aan 6-maandse TD’s is eveneens een bedrag van SRD 300 miljoen toegewezen. De toegewezen rente is hier 61,8%. Over 6 maanden moet de CBvS dus SRD 92,7 miljoen aan rente uitbetalen. 

Met de veiling van deze week alleen zijn de rentelasten van de CBvS (voor banken rente- opbrensten) met SRD 132,5 miljoen gestegen. Hiermee zijn de rentelasten voor de maand februari op SRD 241 miljoen gekomen. Ultimo januari bedroegen de totale rentelasten van alle tot dan gehouden veilingen SRD 288 miljoen. Opgeteld met de rente over de maand februari zijn deze nu op SRD 529 miljoen gekomen.

Bevoordeling banken

Afgelopen donderdag is tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee de kwestie van de TD veilingen opnieuw onder de aandacht gebracht door het lid Melvin Bouva (NDP). Bouva wilde van de minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning nadere uitleg hoe het precies zit met de TD veilingen waarvan de renteopbrensten voor de algemene banken nu dus boven de half miljard liggen.  Hij suggereerde zodanige “manipulatie” van de TD veilingen om wat hij noemt “de grote boys” te bevoordelen. Hij doelde hiermee op de grote bankinstellingen.  

Het is algemeen bekend, dat de grote bankinstellingen in Suriname in een ernstige solvabiliteitspositie verkeren. De lucratieve renteopbrensten van de TD veilingen zouden op de achtergrond mede als doel hebben de banken financieel een helpende hand toe te steken. Officieel heet het dat de TD veilingen als monetair instrument wordt gehanteerd door de CBvS om over liquiditeiten in het bankensyteem af te romen. Het overtollig geld, dat er is wordt middels kortlopende TD’s “gebonden” zodat het geen vraag kan uitoefenen op de valutamarkt. Dit zou ervoor moeten zorgen, dat de wisselkoers stabiel blijft en de inflatie wordt bedwongen. 

De TD veilingen zijn eind juni vorig jaar door de CBvS geïntroduceerd.

SS

error: Kopiëren mag niet!