Onvoldoende wettelijke armslag CBvS tegen verhoging bankkosten

Volgens minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS)  onvoldoende wettelijke armslag om op te treden tegen de algemene banken die cliënten verhoogde kosten in rekening brengen bij contante valuta stortingen. Commerciële banken brengen sinds kort 4% kosten in rekening voor contante valuta stortingen. Het maakt niet uit of het om stortingen op de eigen bankrekening gaat of op rekeningen van derden. Deze maatregel van de banken heeft te maken met een overvloed aan valuta, met name de Amerikaanse dollar op de markt.

De banken krijgen dagelijks te maken met een grote toename van contante valutastortingen. De geldkluizen van de banken puilen uit van Amerikaanse dollars. Vanwege de bekende problemen met geldzendingen naar het buitenland, kunnen de banken het geld fysiek niet kwijt. Om de influx van contante valutastortingen te ontmoedigen hebben de banken besloten 4% van het te storten valutabedrag als “fee” in rekening te brengen. Volgens minister Achaibersing zal hij de mogelijkheid bekijken om de betreffende wettelijke regelingen aan te passen. Hij wijst evenwel erop, dat het niet abnormaal is dat banken kosten in rekening brengen voor  contante stortingen.

Toestroom van US dollars

Minister Achaibersing zei gisteren tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee, dat in het recente verleden er sprake was van schaarste aan contante Amerikaanse dollars Om dit probleem het hoofd te bieden, had de regering besloten om Euro’s via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) naar het buitenland te sturen, en daarvoor in de plaats Amerikaanse dollars het land binnen te brengen. Door deze maatregel is de situatie thans, dat er een overvloed is aan Amerikaanse dollars.

De algemene banken kunnen de enorme instroom van valuta nauwelijks meer aan. De regering werkt nu er naar toe, dat de banken hun overtollige valuta in haar kluizen kan giraliseren. De vaste Assemblee commissie voor Financiën en Planning heeft deze week twee keer een bespreking gehad met de Financiën-minister en de Governor van de CBvS. Deze kwestie vormde een van de hoofdpunten van deze besprekingen.

Volgens minister Achaibersing hebben de leden van de vaste Assemblee commissie hun inzichten en zorgpunten met hem gedeeld. De voorstellen die daarbij zijn gedaan zegt de minister mee te zullen nemen bij het vinden van een oplossing voor dit vraagstuk. 

SS

error: Kopiëren mag niet!