Wijziging foutieve persoonsgegevens burgers wordt vereenvoudigd

Met een nadere wijziging van de desbetreffende artikelen in het Burgerlijk Wetboek zal het voor het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) eenvoudiger worden om correcties aan te brengen in de persoonsgegevens van burgers. Na het raadplegen van brondocumenten heeft het CBB namelijk vele fouten gelokaliseerd betreffende kennelijke schrijf- en spelfouten in de namen van personen of plaatsen en misslagen betreffende data en gegevens. Het gaat om meer dan 20.000 van dergelijke gevallen, en dagelijks komen 50 tot 70 nieuwe gevallen bij.

Volgens de geldende bepalingen in het Burgerlijk Wetboek kunnen wijzigingen van persoonsgegevens van burgers bij het CBB pas geschieden na toestemming van de Procureur-Generaal of de Kantonrechter. Dit proces neemt echter in de praktijk maanden in beslag. Burgers raken hierdoor in grote problemen, omdat bij formele processen in het maatschappelijk verkeer het eenmaal zo is, dat men de juiste persoonsgegevens dient te overleggen. Het voorstel tot wetswijziging voorziet erin, dat het hoofd van het CBB ambtshalve de bevoegdheid krijgt om de juiste correcties aan te brengen in foutieve persoonsgegevens van burgers. Het hoofd van het CBB heeft echter de plicht om maandelijks aan het Openbaar Ministerie rapport uit te brengen van de gepleegde correcties en wijzigingen. 

Maatschappelijk probleem   

Uit de debatten afgelopen dinsdag in de Nationale Assemblee over de nadere wijzigingen van de desbetreffende wetsartikelen uit het Burgerlijk Wetboek blijkt, dat het hier om een ernstig maatschappelijk vraagstuk gaat dat meteen aangepakt dient te worden.

De Assembleeleden Harriët Ramdien (VHP), Genevieve Jordan (ABOP) en Kishan Ramsukul en Sidik Moertabat (VHP) hebben daartoe een initiatiefvoorstel ingediend ter nadere wijziging van de desbetreffende wetsartikelen in het Burgerlijk Wetboek. Het voorstel voor nadere wetswijziging is gedaan vooruitlopend op de algehele revisie van het Burgerlijk Wetboek, waar deskundigen thans mee bezig zijn. De werkzaamheden op dit stuk zullen echter nog enige tijd in beslag nemen. Het maatschappelijk belang om de duizenden gevallen van foutieve persoonsgegevens van duizenden burgers snel opgelost te krijgen weegt voor de parlementariërs veel zwaarder dan te wachten op de algehele revisie van het Burgerlijk Wetboek.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zei dinsdag tijdens de debatten, dat in het verleden persoonsgegevens mondeling werden doorgegeven die handmatig werden verwerkt. Hierdoor zijn er fouten ontstaan. Die moeten nu gecorrigeerd worden. Hij benadrukte, dat bij de huidige wetswijziging het niet gaat om alle correcties, maar om aantoonbare fouten. Het huidig traject om correcties in persoonsgegevens van burgers aan te brengen is volgens de minister niet flexibel, en kost veel tijd en papierwerk.

De wetswijziging is noodzakelijk om ook te voorkomen dat de achterstanden in te plegen correcties zich gaan opstapelen, wat het probleem nog groter maakt. Het ligt in de bedoeling dat het CBB haar bestanden gaat digitaliseren. De debatten in het parlement worden vandaag voortgezet.

SS

error: Kopiëren mag niet!