Wakay pompen de motor voor de rijstsector


Van de vier Wakay pompen in Nickerie waren twee jaren terug slechts twee in gebruik, een werkte voor zestig- en de andere voor veertig procent. De pompen vallen onder het beheer van het Overliggend Waterschap MCP, die valt onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Milieu (ROM). Minister Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) liet eerder weten dat er alles aan gedaan zou worden om de zaak aan te pakken. De minister gaf daarbij aan, dat de pompen voor het laatst in 2009 waren gereviseerd. Een groot onderhoud zou met een bedrag van 2 miljoen euro gepaard gaan.

Dayanand Dwarka, voorzitter van de bond Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OW MCP), zegt dat twee pompen niet kunnen worden ingezet “omdat onderdelen van deze zijn gebruikt voor de twee andere pompen om deze in bedrijf te kunnen houden”.

Dwarka: “Ik ben ervan overtuigd dat de regering de ernst van de zaak inziet en de middelen wil verstrekken om de situatie aan te pakken.” Hij merkt op, dat het tijd is voor een gedegen aanpak en wijst ook op de niet eenvoudige procedures wanneer dergelijke grote pompen defect raken. “Mensen moeten vanuit het buitenland komen om een scan van de pompen te maken zodat er bepaald kan worden wat er allemaal nodig is om met de reparaties te kunnen beginnen.” Uiteraard kan pas met repareren worden begonnen nadat de onderdelen zijn besteld. Dwarka wijst ook op de tijd die hiermee gepaard gaat.

Om de boeren voor het komende seizoen van irrigatiewater te kunnen voorzien is het van groot belang om liever vandaag dan morgen met de herstelwerkzaamheden te beginnen, benadrukt de voorzitter van het MCP. 

Hij spreekt van “verwaarlozing die niet uit de lucht komt vallen”. Hiervoor verwijst hij onder andere nog naar de recente periode waarin personeel van het MCP niet op tijd werd uitbetaald. Hij wijst tot slot op het belang van de Wakay pompen voor het voortbestaan van de rijstsector.  

RB                                                                        

error: Kopiëren mag niet!