OW-personeel Openbaar Groen en Afvalbeheer getraind door LVV in compostering

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is al geruime tijd bezig met een reorganisatie. Ter verbetering van de dienstverlening wordt gewerkt aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers om de nodige professionaliteit beter op gang te brengen. In dit kader heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onlangs een training verzorgd voor medewerkers van Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), zo meldt OW donderdag 24 februari.

Tijdens deze training werden de OGA-medewerkers uitvoerig ingelicht over wat compostering inhoudt, de stappen die gevolgd dienen te worden voor kwalitatief compostmateriaal en welk materiaal het beste daarvoor gebruikt kan worden. In de komende periode zullen meerdere, maar diverse, trainingen worden verzorgd voor de medewerkers van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van Openbare Werken. 

Het ministerie van LVV beschikt over de deskundigheid en wil die graag delen met verschillende overheidsinstanties. Onderwerpen zoals gewasbescherming en plantenteelt, zullen steeds aan de orde komen ter verbetering van de dienstverlening en productie.

Ter afsluiting werd een filmpje vertoond, genaamd “Aanmaak traditionele compost”, waarin het hele proces van het begin tot het eindproduct is te volgen.

error: Kopiëren mag niet!