NDP-fractie reageert fel op opmerking Jogi (VHP) over mobilisatie

De NDP-fractie in het parlement heeft dinsdag tijdens de openbare vergadering fel gereageerd op een opmerking van VHP-Assembleelid Mahinder Jogi, die de oppositionele fractie verwijt elke gelegenheid te baat te nemen om te mobiliseren voor de partij protestmanifestatie op 25 februari.

Jogi reageerde op een opmerking van Melvin Bouva (NDP).  Die vond dat het parlement het in behandeling zijnde voorstel voor een wetswijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake vereenvoudiging van de procedure van wijziging van persoonsgegeven van burgers bij het CBB (Centraal Bureau Burgerzaken), “snel” zou moeten afhandelen om vervolgens over te gaan tot andere dringende en belangrijke vraagstukken die de samenleving dagelijks bezighouden, zoals de problemen in de gezondheidszorg en de stijging van kosten van levensonderhoud.

Jogi vindt dat de NDP-fractie de regering juist zou moeten complimenteren voor onder andere de positieve kwartaal review van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en de verhoging van de sociale voorzieningen aan de bevolking die per 1 maart zijn beslag zal vinden. De opmerking van Bouva ziet Jogi als een vorm van mobilisatie voor de NDP-protestmanifestatie van 25 februari aanstaande.

Dit ontlokte bij NDP-fractieleider Rabin Parmessar een erg felle reactie, zodanig dat de orde van de vergadering uit balans raakte.

Met stemverheffing maakte Parmessar aan Jogi duidelijk, dat zijn partij, de NDP, alle redenen en alle recht heeft het volk te mobiliseren tegen het volk verarmend beleid van de regering. Buiten de microfoon werden over en weer politieke verwensingen naar elkaar geuit. De situatie dreigde uit de hand te lopen, en Gregory Rusland, die de voorzittershamer op dat moment hanteerde, greep wijselijk naar een schorsing om de gemoederen tot rust te brengen. 

Het valt niet te ontkennen dat de NDP protestmanifestatie van 25 februari de gemoederen in de samenleving bezig houdt. Er wordt door de NDP zwaar gemobiliseerd. Ze wil met de protestmanifestatie een signaal afgeven aan de regering om het tot nu toe gevoerde beleid te wijzigen. President Chandrikapersad Santokhi heeft eerder aangegeven, dat de NDP juist haar excuses zou moeten aanbieden aan het volk van Suriname voor het door haar gevoerde wanbeleid in de afgelopen 10 jaar, die de oorzaak is van de huidige crisis. Hij waarschuwt het volk tegen de NDP.

SS

error: Kopiëren mag niet!