Ministerie van ROS geeft aanzet tot ‘lerende organisatie’

Lerende organisatie belangrijk

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft vorige week tijdens een driedaags seminar de aanzet naar een lerende organisatie gegeven. De departementsleiding van ROS, waaronder de directeuren en beleidsadviseurs, kregen de handvatten aangereikt om te werken aan een lerende organisatie. De trainingssessie werd verzorgd door Institution for Transformational Leadership Education and Training (ITLET) onder leiding van de bekende en professionele trainer Humphrey Bendt die jaren management- en leadershiptrainingen zowel nationaal en internationaal heeft verzorgd. Zo laat het ministerie weten in een persbericht. 

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat het ministerie het nodig heeft geacht om de capaciteit van de departementsleiding te vergroten en te werken aan de verbreding van de competentie van haar staf. “Het is van belang dat het ministerie mogelijkheden biedt aan de ambtenaren om door te groeien en de skills aan te scherpen.”

Emanuel zegt dat een lerende organisatie een organisatie is, die bewust gericht is op het vergroten en met elkaar verbinden van het leren en het leervermogen van medewerkers, groepen en de organisatie als geheel. “Het is belangrijk, omdat leren het veranderen is van gedrag. Om een organisatie te veranderen moet collectief geleerd worden. Het leren moet uiteindelijk resulteren in het verbeteren van de kwaliteit in de uitvoering van het beleid.”

De departementsleiding kreeg de handvatten aangereikt om te werken aan een lerende organisatie en daarmee deze te transformeren naar een professionele entiteit met genoeg ruimte voor een gedegen human resource management (HRM) en beïnvloeding van leiderschap zowel verticaal als horizontaal. Emanuel zegt, dat er met leiderschap zowel verticaal als horizontaal, wordt bedoeld dat er leiderschap top, down and bottom-up wordt gecreëerd binnen de organisatie. 

Tijdens de training werd een aanvang gemaakt met een SWOT-analyse en op de laatste dag werden deelnemers in de gelegenheid gesteld om een vision and mission statement te maken. “SWOT-Analyse is een methode die men kan gebruiken bij het evalueren van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een project of organisatie. Het belang van een SWOT-analyse is dat hiermee de organisatie op een operatietafel wordt geplaatst en gekeken wordt naar de zwakke en sterke kanten. Deze zaken moeten verbeterd worden want er kan dan ook geanticipeerd worden op het externe milieu. Waarbij de opportunity’s van de organisatie te analyseren voor het bepalen van de richting welke de organisatie zal gaan. De missie en visie van ROS is wat wij als organisatie op een professionele, prestatie en resultaatgerichte wijze willen betekenen voor onze doelgroep”, aldus Emanuel. 

In het persbericht wordt verder aangegeven dat trainer Bendt zich aanbevolen houdt om het team in dit traject verder te begeleiden. Over de participanten wordt gezegd dat zij deze werksessie als zeer leerrijk en vruchtbaar ervaren. “Zij zijn ervan overtuigd dat ze het ministerie zullen opvoeren naar een hogere en respectabele plaats binnen het bestuurlijk apparaat.”

SK

error: Kopiëren mag niet!