Denksportbonden bundelen krachten om Dalian Denksporten Centrum weer in beheer te krijgen

De besturen van de vier denksportbonden in Suriname, de Dam -, Schaak -, Bridge – en Troefcallbond, hebben dinsdag 22 februari tijdens een historische bijeenkomst, gesproken over een eventuele samenwerking en andere brandende vraagstukken, zo laat de Dambond weten.

Het denksportcentrum werd  in december 2019 ceremonieel overgedragen aan de denksportbonden ten behoeve van de ontwikkeling van de denksporten.

Kort hierna werd het gebouw echter overgenomen door het directoraat Sportzaken, die in het gebouw reeds geruime tijd verschillende afdelingen accommodeert, met als gevolg dat de denksportbonden geen gebruik meer kunnen maken van het centrum, dat door het Chinese bedrijf Dalian speciaal geschonken was ter bevordering van de denksport.

De denksportbonden hebben gedurende het, aldus de Dambond, vruchtbaar gesprek besloten om samen te bundelen in hun streven, om het denksporten centrum spoedig weer onder beheer van de Stichting Dalian Denksporten Centrum te brengen.

De denksportbonden hebben tijdens de vergadering invulling gegeven aan het stichtingsbestuur van de “Stichting Dalian Denksporten Centrum”.

Elke bond wees een vertegenwoordiging aan om zitting te nemen in het bestuur van de stichting.

De eerste stap van het stichtingsbestuur zal zijn een gesprek met de minister van Ruimtelijke Ordening en Sport, ROS, om het gebouw terug te krijgen in handen van de denksport; hierdoor kan invulling worden gegeven aan het doel van de schenking, namelijk het ontwikkelen en bevorderen van de denksport in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!