Carwashes worden gecontroleerd op type wateraansluiting

Carwash bedrijven zullen strenger gecontroleerd worden op het type wateraansluiting waarop de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Blijkens een algemene bekendmaking van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) worden houders van carwash bedrijven opgeroepen zich bij haar te laten herregistreren. De registratieperiode is vanaf deze week tot 1 maart. Men dient daarbij te overleggen het KKF uittreksel (Kamer van Koophandel en Fabrieken) en het SWM aansluitnummer.

De SWM zegt het bestand van carwash bedrijven te willen reguleren. Ze wil nagaan of de carwash bedrijven het juiste type wateraansluiting hebben. Het gebeurt vaak dat carwashes op een wateraansluiting voor normale huishouden hun bedrijfsactiviteiten ontplooien, terwijl zij op een bedrijfsaansluiting dienen te zitten. Bij een bedrijfsaansluiting geldt voor het waterverbruik het bedrijfstarief. Daarnaast speelt ook het vraagstuk van volksgezondheid. Er worden buizen gebruikt waarop algen zich kunnen ontwikkelen waardoor bacteriële besmetting van het water in het netwerk kan ontstaan.

In een andere bekendmaking laat SWM weten, dat uitbreidingen van de watersysteem door een erkende waterinstallateur dienen te gebeuren. De komende periode zal de SWM dus actiever controle uitvoeren op de carwash bedrijven. Indien blijkt dat de bedrijven toch op het type van huisaansluiting zitten zal de watertoevoer worden afgesloten. In 2016 en 2019 heeft de SWM carwash bedrijven reeds opgeroepen zich te laten registreren.

De huidige herregistratie is bedoeld als update van het bestand. Carwashes die voldoen aan de regels zoals die gelden voor een bedrijf zullen van een sticker worden voorzien. In het KKF bedrijvenregister staan meer dan 300 carwash bedrijven geregistreerd. Vermoedt wordt dat vele van deze bedrijven niet over het juiste type wateraansluiting beschikken. Het bedrijf van carwash is niet vergunningplichtig, doch zijn wel belastingplichtig. 

Dagblad Suriname wenst op te merken, dat ondernemerschap, zeker in het huidige economische tijdsgewricht, zonder meer gestimuleerd dient te worden. Doch van ondernemers wordt wel verwacht dat zij zich houden aan geldende regels. De actie van de SWM is ten zeerste toe te juichen, temeer het bij haar om een gezonde bedrijfsvoering gaat waarbij de volksgezondheid en continuïteit van de dienstverlening centraal staan.  

error: Kopiëren mag niet!