VHP 2020: W’O SET’ EN!

Tijdens de propaganda voor de verkiezingen van 2020 heeft de voorzitter van de VHP, nu President van de Republiek Suriname, het volk gevraagd naar 28 plus zetels om het land te kunnen ontwikkelen en naar grotere hoogten te brengen; vandaar de slogan W’O SET’ ENG. Wat is gebeurd bij de verkiezingen?

De gevraagde 28 zetels is uitgebleven waardoor er een Coalitie is waarbij alle Coalitiepartners de verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar gebleken is dat bij twee van hun dat zeker niet het geval is. Deze coalitie beschikt over 33 zetels, waarvan de VHP het grootste aantal heeft van 20 zetels, de ABOP + PL 10 en de NPS 3 zetels. Het beloofde tijdens de campagnes kan nog niet goed uit de verf komen, dan wel gehaald worden omdat de overige Coalitiepartners op subtiele wijze een andere weg lijken op te gaan.

Een coalitie moet een eenheid zijn met gedeelde verantwoordelijkheid. Dit komt een beetje overeen met het lied van de bekende dancehall artiest Papa Touwtjie “Tu kaptin ne par wang boto”. In deze coalitie zijn er niet twee maar drie wat heel remmend werkt om dit land tot ontwikkeling te brengen.

Van de President mag gezegd worden dat hij de daad bij het woord voegt als gelet wordt op zijn periode als minister van Juspol. Aangezien hij nu de President is wordt veel op hem afgegeven voor de vertraagde ontwikkeling van het land en het nog niet kunnen nakomen van alle beloftes gedaan voor de verkiezingen. Maar er is een gezegde: “Hoge bomen vangen veel wind”. Hij zal derhalve de onterechte klappen moeten opvangen. Wat mijn verbazing schetst zijn bijvoorbeeld de ondoordachte uitspraken op de onlangs online gehouden massameeting van de ABOP, waaruit duidelijk blijkt dat zij op gespannen voet leeft met de afspraken gemaakt binnen de Coalitietop. Er moet in deze gewaakt worden voor eilandvorming binnen de Coalitie.

Als Coalitiepartners zich houden aan gemaakte afspraken, kan er veel meer gedaan worden voor land en volk. Het moet gezegd zijn dat de President druk bezig is als gekeken wordt naar de goedkeuring van de IMF- en IDB- leningen, waardoor het land weer financieel stabiel gemaakt kan worden. Door het werk dat hij verricht om deze zaken te trekken, is het niet aan hem gelegen om massameetings en wat dies meer zij te organiseren. Er wordt vaak genoeg onterecht op de President afgegeven, maar hij bewijst keer op keer het goede voor het land te hebben.

Mr. P.D. Baldew

error: Kopiëren mag niet!