FOLS-president Nerkust opgetogen over normalisatie onderwijsproces

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft maandag een aanvang gemaakt met de normalisatie van het onderwijsproces. Aan FOLS-president Marcellino Nerkust (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) werd gevraagd hoe hij hiertegen aankijkt. 

Nerkust geeft ten eerste aan, dat eigenlijk niemand dit proces van normalisatie kan afwijzen. Als men naar het wereldnieuws kijkt, zie je dat verschillende landen ook tot het normaliseren van het onderwijsproces overgaan of nog daarmee bezig zijn. “Het positieve is dat het ministerie aangeeft dat er geen grote klassen meer gehandhaafd zullen worden.”

De FOLS-president geeft aan, dat er eigenlijk klassen bijgebouwd zouden moeten worden, maar zoals bekend is er geen geld. “Ik weet niet hoe ze dit zullen oplossen, maar ik ben blij dat wordt aangegeven dat het aantal leerlingen bij de onderbouw niet meer mag zijn dan 24 kinderen.”

“We moeten ons realiseren dat Covid er nog is en als we naar de cijfers kijken vanaf 14 februari, dan zien we dat 48.6 procent van de Surinaamse populatie volledig is gevaccineerd, 6.5 procent is gedeeltelijk gevaccineerd en als je dat gaat optellen en aftrekken kom je op 44.9 procent van de populatie die nog niet gevaccineerd is. Onder de 44.9% die niet gevaccineerd zijn, zijn kinderen op de scholen uit gezinnen die een heel andere kijk hebben op de vaccinatiekwestie. Dat moet wel in de gaten worden gehouden”, stelt Nerkust.

Aan de andere kant geeft Nerkust aan blij te zijn dat er normalisatie plaatsvindt. Leerlingen zonder onderwijs of het uitblijven van volledige toegang tot onderwijs, zou volgens hem ervoor kunnen zorgen dat de kinderen in een zeer moeilijke situatie terecht komen. “Op latere leeftijd kunnen ze gevangen raken in armoede of geen behoorlijk werk vinden om zichzelf te onderhouden. Het gevolg is, dat ze eigenlijk een pad gaan opzoeken met voor hen misschien de minste weerstand, om vlug aan geld te komen. Met alle gevaren voor hun leven en dat willen we niet hebben.”

Waaraan er wel gewerkt moet worden is het inlopen van de achterstand, zegt de FOLS-president. Volgens hem zou het kunnen dat er relevante leerstof is, die niet eens behandeld is, maar wel nodig is voor hun vervolgstudie. Ook geeft hij aan, dat er aan de motivatie van zowel de leerlingen/studenten als de leerkrachten/docenten gewerkt zal moeten worden. Volgens Nerkust zal het proces gemonitord moet worden. Met feedback uit het veld zal er dus gekeken moeten worden hoe het normalisatieproces verloopt, er zal naar de opkomst van de leerlingen gekeken moeten worden en het aantal ziektemeldingen.

“De mensen moeten ook steeds bewust worden gemaakt om zich te laten vaccineren. De MoHanA-regels moeten in acht genomen worden en er zal tot de paasvakantie gekeken moeten worden hoe het proces verloopt en dan de zaken/minpunten bijstellen.” Indien er sprake is van minder/geen besmettingen of een nieuwe golf, kan het laatste kwartaal dan vlot afgesloten worden, zegt Nerkust.

SK

error: Kopiëren mag niet!