Regering ‘bijzonder positief gestemd’ over meest recente olievondst voor de kust

In Blok 58, Krabdagu, is maandag 21 februari melding gemaakt van “een belangrijke nieuwe olie- en bijbehorend gasontdekking”. Met de Final Investment Decision aan de horizon is de regering bijzonder positief gestemd over deze recente olievondst. De vondst zal zeker een positieve impact hebben op de investeringsbeslissing die in de tweede helft van het jaar 2022 op de agenda staat, aldus de regering bij monde van de Communicatie Dienst Suriname.

De Final Investment Decision zal leidend zijn voor de verdere inrichting en ontwikkeling van onze olie- en gassector. Het toekomstbeeld in deze sector is ook bijzonder hoopgevend.

Na deze put, gaat TotalEnergies verder met boren. Daarbovenop zal ook Apache in maart dit jaar starten met een exploratieput in Blok 53. Verder start Shell in het tweede kwartaal van dit jaar met boringen in Blok 42.

Dit en eerdere successen zijn een bevestiging en ondersteuning van de ontwikkelingsvisie van de regering.

“De regering blijft de koers vasthouden om de opbrengsten van de fossiele brandstof in te zetten ter ontplooiing van hernieuwbare, groene sectoren zodat de ontwikkeling van onze mooie natie verantwoord en gestadig kan vorderen. Suriname zal ongetwijfeld haar plek als potentiële olieproducent met trots innemen.

Gado na wi fesiman!”

error: Kopiëren mag niet!