De Ubuntu gedachte

Toen de huidige regering aankondigde dat ze gaan samenwerken in een coalitie van vier partijen, was ik er niet gerust op. Het woord samenwerken rolt heel gemakkelijk uit de mond, maar de praktijk is andere koek. Hoewel het doel van de samenwerking meestal helder is, dit is namelijk vastgelegd in het coalitieakkoord, blijkt de weg ernaartoe, niet altijd eenvoudig. De samenwerking en onderlinge communicatie verloopt niet altijd optimaal. Niet alleen de partijen verschillen van standpunten, ook de drijfveren en kernwaarden van de verschillende leden liggen vaak uiteen. In elke samenwerking moeten er kernwaarden zijn. De kernwaarden van een coalitie zijn als ‘t ware de lijm die ze bindt. Bijvoorbeeld respectvol communiceren. In de huidige coalitie is respectvol communiceren soms ver te zoeken. Als de kernwaarden worden genegeerd, kan dat gaan ten koste van de werksfeer en een goede samenwerking.

Nelson Mandela geloofde in de Ubuntu gedachte. Ubuntu is een Afrikaans woord wat zoveel betekent als:’ Ik ben, omdat wij zijn’. Met andere woorden het individu komt pas tot zijn recht als hij deel uit kan maken van een groter geheel, een team, of in dit geval, een coalitie.                                                                                  Coalities zijn vaak een soort van gedwongen huwelijken. Eén politieke partij is te klein om alleen te regeren dus moet er samengewerkt worden met andere partijen. Ondanks verschillende inzichten of overtuigingen, moet er toch worden geprobeerd om van die samenwerking een succes te maken. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.                                                                     

Soms gebeuren er dingen die een goede samenwerking in de weg staan. Het herkennen van deze struikelblokken, zet je al op de goede weg voor correctie.

Wanneer mensen samenwerken, werken ze meestal aan een gezamenlijk doel. En dan zijn ze afhankelijk van anderen om hun eigen werk goed te kunnen doen.  Een goede communicatie is één van de belangrijkste sleutels tot een goede samenwerking. It takes a whole orchestra to play a symphony.

Er schort nogal wat aan de samenwerking in de coalitie. Kritisch naar elkaar zijn in zo’n gedwongen samenwerking, is prima, maar men vergeet af en toe dat ze één team zijn met hetzelfde doel voor ogen. Het gezicht naar buiten moet dus zijn een eenheid die samenbouwt als één front. Als onenigheden en meningsverschillen niet binnenskamers worden uitgesproken, zet je de deur op een kier kwaadwilligen.                                                                                                       NPS en VHP hebben altijd goed samengewerkt. Ze vallen elkaar publiekelijk niet af. Daarom was ik laatst zo teleurgesteld over de houding van mevrouw Etnel. Voor ’t eerst heeft een afgevaardigde van de NPS die mooie band in gevaar gebracht.                                                                                                                            

De ABOP daarentegen heeft vanaf het begin laten zien dat ze geen teamspelers zijn. Het begon al met Belfort die continu demonstreerde dat hij lijfelijk wel in de coalitie zat, maar in het middelpunt wilde staan. Hij bleef adviseren, vernederen, beledigen, opruien kortom de aandacht naar zich toe trekken.  If you want to lift yourself up, lift up someone else.

Brunswijk maakt de ene blunder na de andere en net als de NDP komt er nooit een excuus over zijn lippen en ook geen correctie in het gedrag. Er is geen liefde voor het volk, hij ziet slechts hetgeen hij voor zichzelf en familie wil bereiken. Hij stelt zich op als een macho: ‘ik ben binnen dus doe ik wat ik wil, ik ben bigi bravo, niemand maakt mij wat.’ Zijn beveiliger die betrokken was bij de drugs affaire had reeds lang ontslagen moeten worden. De bodygard die de journalist had aangevallen idem dito. Op zulke momenten moet hij juist laten zien dat hij denkt en handelt in het welzijn van het volk. Door deze mannen te handhaven, demonstreerde hij zijn macht en handelen in eigen belang. Iemand die continu laat zien dat hij alleen wil heersen en anderen zijn wil, wil opleggen, kan nooit een goede leider zijn. Great leaders don’t set out to be a leader, they set out to make a difference.

Bouterse heeft die zucht naar macht al eens laten zien. Hij heeft PL en ABOP eerst gebruikt om in het zadel te komen en ze daarna uit zijn regering gewerkt. Hij pakte de alleenheerschappij. Die alleenheerschappij heeft land en volk alleen ellende gebracht. Brunswijk streeft naar hetzelfde. Hoewel beide mannen de deskundigheid missen om een land te leiden en het niet in zich hebben om een goed rolmodel te zijn, hongeren ze toch naar macht. The most powerful leadership tool is your personal example.

Ubuntu, is een ethische of humanistische filosofie die draait om toewijding in het geven en nemen. Vrij vertaald betekent het Ik ben omdat wij zijn of Menselijkheid tegenover anderen. Niet het individu staat centraal maar de zich ontwikkelende gemeenschap. Het kenmerkt zich eerder door een wij-denken dan door een ik-denken. Het is een geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt. Laten wij proberen om de ubuntu gedachte uit te dragen in onze multiculturele samenleving, dus ons verbonden voelen met elkaar en samenwerken.

“Teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome selfishness and our need for power.” 

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!