Arbeidsrust teruggekeerd bij Douane

De arbeidsrust bij de douane is vorige week donderdag teruggekeerd. Sedert vrijdag wordt er weer normaal gewerkt. De vakbond bij de douane en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning hebben elkaar gevonden met betrekking tot geschilpunten die tussen partijen waren ontstaan.

Directe aanleiding voor de bond om tot actie over te gaan was het besluit van de minister om een verandermanagement team in te stellen die de reorganisatie van de douanedienst ter hand zou moeten nemen. De douane vakbond viel er over, dat ze daarbij helemaal niet was gekend, noch betrokken is geworden. Ze hadden moeite met de aanstelling van de gewezen politiecommissaris Humphrey Tjin Liep Shie als voorzitter van het verandermanagement team. De bedoeling en de taakstelling van het team zijn thans duidelijk geworden bij de bond. Er wordt nu gesproken van een Werkgroep Reorganisatie Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen waar oud-politiecommissaris Tjin Liep Shie de voorzitter van is. Er zijn nu drie douaneambtenaren in het overlegorgaan opgenomen.

De Douanebond kan zich nu ook vinden in de taakstelling en het te volgen werktraject van de werkgroep. Over rechtspositionele aangelegenheden, zoals die van enkele douaneambtenaren die nog niet over een vaste aanstelling beschikten, zijn zaken ondertussen in orde gemaakt.

Met betrekking tot de persoonlijke standaard uitrusting voor douaniers zijn de leveranciers betaald om de leveringen te doen. Voor wat betreft het uitstappen uit het FISO beloningssysteem (Functie Informatie Systeem bij de Overheid) van de douane is de desbetreffende resolutie eindelijk door de president getekend en in het staatsblad gepubliceerd. Per 1 januari 2019 is de Douane uit het FISO beloningssysteem gestapt. Met de ondertekening van de resolutie is de weg nu gebaand om te praten over een betere waardering voor douaniers.

SS

error: Kopiëren mag niet!