Suriname wordt na 2 jaren bevrijd van avondklok

De regering belegt zondagmiddag 20 februari rond vijf uur een persconferentie met betrekking tot aanpassing van de Covid-19-maatregelen. Tijdens deze persconferentie zullen aanwezig zijn de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Amar Ramadhin van Volksgezondheid, Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, en de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul en een vertegenwoordiging van het Outbreak Management Team.

Naar verwachting zal zeker worden bekendgemaakt, dat ingaande maandag 21 februari de al twee jaar van kracht zijnde avondklok-maatregel wordt opgeheven. Het zoemde al enkele dagen als een gerucht rond op social media-kanalen, vooral nadat minister Ramadhin en president Chandrikapersad Santokhi opmerkingen hadden gemaakt, dat de avondklok wordt opgeheven. Dat leidde meteen tot allerlei speculaties en verkeerde interpretaties alsof de avondklok al was opgeheven.

Effect avondklok-maatregel op aantal besmetting niet aan te tonen

De afgelopen weken kwam er steeds meer kritiek op de gezondheidsautoriteiten vanwege die avondklok. Veel mensen in de samenleving verlangen weer naar vrijheid, ademruimte, ook en vooral in de avonduren, zonder steeds geconfronteerd te worden met een avondklok.

Daarenboven is al maanden bekend, dat er wereldwijd gerenommeerde wetenschappers, deskundigen en artsen zijn die stellen dat niet kan worden aangetoond wat het effect is van deze draconische maatregel op het aantal besmettingen. In veel landen werd daarom de avondklok opgeheven, maar niet in Suriname, dat wellicht een plaatsje verdient in het Guinness Book of World Records als het land waar een avondklok vanwege een medische pandemie twee jaren lang werd gehandhaafd….

Feestjes als argument om avondklok steeds maar te handhaven

Maar, het ministerie van Volksgezondheid en het Outbreak Management Team bleven maar constant vasthouden aan de avondklok, onafgebroken, sinds medio maart 2020. Als argument voor het steeds handhaven van die maatregel, beweerde Volksgezondheid, het voorkomen/tegengaan van (huis-)feesten en andersoortige party’s. Maar, die feesten vonden sowieso her en der plaats (bij allerlei gewone burgers, maar ook bij overheidsinstanties en personen in bepaalde overheids- en politieke functies), vooral in de wetenschap dat er nauwelijks werd gehandhaafd. Een avondklok zou daarin geen verandering brengen.

Avondklok leidt tot meer schade dan het coronavirus…..

Ook zijn meer en meer in de wereld wetenschappelijke geluiden te horen, dat een avondklok-maatregel een te grote negatieve invloed heeft op het lichamelijk- en geestelijk welzijn van burgers. De avondklok zou zelfs de gezondheid van mensen meer bedreigen, dan welk coronavirus dan ook. Burgers smachten al vele maanden naar vrijheid en ruimte om weer adem te kunnen halen, om op familiebezoek te gaan zonder constant op de klok te hoeven kijken, om gezellig ergens wat te gaan eten en/of drinken, enzovoorts.

Daling ziekenhuisopnames

Het opheffen van de avondklok is waarschijnlijk ook het gevolg van een daling van het aantal ziekenhuis- en ICU-opnames van met Covid besmette personen richting een redelijk stabiele situatie. De druk op de gezondheidszorg lijkt door de huidige situatie ook te zijn afgenomen. Ook hier, in Suriname, is duidelijk, dat de Omicron-variant inderdaad, zoals vanaf dag een van de intrede van deze variant in de wereld al werd gesteld door wetenschappers, mild is en zorgt voor minder ziekenhuisopnames. Veel landen behandelen nu Covid als een ‘gewoon’ griepvirus en heffen alle maatregelen op. Ook zijn er landen die stoppen met het dagelijks bekendmaken van allerlei cijfers en statistieken rond het virus. Het zijn en blijven immers cijfers, niet meer dan dat. Het aantal speciaal belegde persconferenties van autoriteiten over Covid is ook wereldwijd aan het afnemen.

Het heeft er alle schijn van dat de wereld langzamerhand terugkeert naar het oude normaal, ook Suriname, maar dan onder de naam ‘het nieuwe normaal’….met waarschijnlijk nog wel enige tijd het van kracht zijn van de MoHanA-regels: mond- en neuskapje dragen, handen goed wassen en de 1.5 meter afstand in acht nemen.

PK

error: Kopiëren mag niet!