Hoe kunnen jongeren het hoofd bieden aan stress?

Studenten ervaren momenteel heel veel stress, dat zou volgens hen komen door het vernieuwde onderwijssysteem, de Covid-pandemie en de financieel-economische crisis. Sommige studenten geven aan, dat ze twee dagen fysiek op school aanwezig moeten zijn en de overige dagen volgen ze online lessen. Daarbij komt kijken dat sommigen niet over internet beschikken, dat vormt dus een enorme uitdaging.

Door de pandemie is het sociaal contact met leeftijdsgenoten ook minder dan voorheen. De financieel-economische crisis zorgt ook voor stress bij jongeren. Vanwege de huidige situatie kunnen sommige ouders met moeite rondkomen. De studenten die dit ervaren zeggen, dat ze de school eerder willen verlaten om hun ouders te kunnen ondersteunen. Hoe kunnen studenten in deze tijd, ondanks moeilijkheden het hoofd bieden aan stress? 

“Geen zwart op wit antwoord voor alle problemen”

In gesprek met Dagblad Suriname gaat onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog, Xara Blom, in op gestelde vragen over het onderwerp ‘stress bij jongeren’. De psycholoog geeft ten eerste aan dat er geen zwart op wit antwoorden zijn op alle problemen. “We zijn allemaal nog in de pandemie en we ervaren allemaal de effecten ervan. Nu krijgen we wat nieuwe inzichten, naarmate de tijd vordert binnen de pandemie. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat we overal kampen met gevoelens van onzekerheid. Deze pandemie brengt met zich mee dat je een gevoel van machteloosheid ervaart, maar dat is het ook, we zitten in een overmachtsituatie.”  Daarbij komen gevoelens van angst en bezorgdheidheid kijken. Mensen willen graag controle over hun leven hebben, maar als dat niet het geval is, kan het onprettig aanvoelen, zegt Blom. 

Gevolgen Covid-pandemie

Bij de ontwikkeling van jongvolwassenen/studenten is het sociaal contact van belang, zegt de psycholoog. Maar, vanwege de Covid-pandemie, dient er afstand gehouden te worden. Er zijn mensen die daardoor gevoelens van eenzaamheid kunnen ervaren. Wel zegt Blom op te merken, dat we nu een overstap proberen te krijgen naar het fysieke. “We zijn allemaal weggerukt uit onze routine en dagelijkse bezigheden. Dat kan heel veel met zich meebrengen, waaronder stress. Bij sommigen heeft de pandemie wel een positieve invloed gehad op hun familieband, de familieband is daardoor versterkt.”

Hoe kunnen jongeren het hoofd bieden aan stress?

Blom: “Stress ervaar je wanneer iets niet in balans is met jouw verwachtingen. Stress kan geassocieerd worden met een mate van depressie, gevoelens van angst, ook kan het fysieke problemen met zich meebrengen. Een hoge mate aan stress kan ook bijdragen aan een burnout, vermoeidheid enzovoorts. Het is niet zo, dat dit meteen het gevolg is van stress, maar het levert wel een bijdrage daaraan.” Blom stelt, dat het belangrijk is dat anderen op de hoogte zijn van de emoties die je ervaart, zodat ze een oog daarop kunnen houden. Allereerst is het belangrijk om na te gaan waardoor de stress veroorzaakt wordt. Als je stress ervaart door de fysieke afstand, wat zou je daaraan kunnen doen?

“De sociale steun is een belangrijke factor in de preventie van mentale gezondheidsproblemen en het stimuleren van de gezondheid van mensen zelf. Sociale steun hoeft niet alleen fysiek contact te zijn, maar kan ook via de digitale wereld gebeuren. Sociale steun houdt in, dat je steun krijgt van de sociale omgeving om je heen. Dat kunnen zijn ouders, vrienden, collega’s, maar kunnen ook psychologen en therapeuten. Voor de komst van de Covid-pandemie, had iedereen een eigen schema/routine. Je kunt voor jezelf weer een routine opbouwen. Begin eerst met korte termijndoelen. Met korte termijndoelen kun je de focus leggen en echt ernaar toe werken. Het gaat dus ook om doelen die haalbaar zijn, bijvoorbeeld over vijf dagen of twee weken.”

Social media gebruiken als steun voor mentale gezondheid

Volgens de psycholoog wordt social media vanwege de pandemie veel meer gebruikt. Maar, het is dus ook wel belangrijk dat social media niet alleen voor Facebook of Instagram wordt gebruikt. Social media kan ook gebruikt worden om steun te vinden voor de mentale gezondheid. Blom geeft aan dat er diverse mental health platformen te vinden zijn. Echter is het wel van belang om na te gaan of het de juiste persoon of platform is die hulp kan bieden. Jongeren kunnen ook een peers netwerk opzetten op social media, die zouden ze kunnen gebruiken om te checken hoe het met elkaar gaat. Ook zouden ze iedere week topics kunnen bespreken die hen bezighoudt. “Het is wel begrijpelijk dat fysiek contact iets is waarnaar men verlangt, maar als dat niet kan gebeuren, kun je gebruik maken van de tools die je wel heb. Natuurlijk heeft niet eenieder de mogelijkheden om online te gaan. Maar, dan is de sociale steun van de directe omgeving wel belangrijk.”

Tegenwoordig zijn er ook veel social media influencers, er zou bijvoorbeeld een samenwerking kunnen komen tussen de ouders en de influencers, om positieve strategieën te zoeken die kunnen helpen, zegt Blom. De jongeren moeten ook in woorden kunnen uitdrukken wat ze precies ervaren, communicatie is dus heel belangrijk. Ook geeft zij aan, dat er online sessies gehouden kunnen worden die betaalbaar zijn voor jongeren of zelfs gratis zijn. Verder kunnen er sessies op scholen georganiseerd worden, wanneer de studenten fysiek aanwezig zijn, stelt Blom voor. Hierdoor kunnen de jongeren toch gemotiveerd blijven.

SK

error: Kopiëren mag niet!