Versnippering vakbeweging zet zich met rasse schreden voort

Vakbondsleider Michael Sallons voorzitter van de WOOW, BPSVS, L.W.O., erevoorzitter BPSG, ondervoorzitter ABO en adviseur WOFAI, heeft kanttekeningen geplaatst bij de aangekondigde proclamatie van twee nieuwe vakbonden bij het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie. Het gaat om Algemene Werknemersorganisatie van het Ministerie van Openbare Werken (AWOW) en de Bond van Personeel Openbaar Groen en Afvalbeheer.

Partijpolitiek 

Salons: “Het is om te huilen. De kracht van de vakbeweging wordt van binnen en buiten uit ondermijnd. De politiek zorgt ervoor, dat vele vakorganisaties en vakbondsleiders helemaal opgaan in partijpolitiek. Uiteraard heeft iedereen het recht om toe te treden tot een politieke partij. Maar, wie voor de actieve politiek kiest moet zich terugtrekken uit bestuursfuncties binnen de vakbeweging. Dit vooral als je op kiezerslijst.”

Voor wie kom ik op?

“De vraag is die elke vakbondsleider zichzelf moet stellen is: voor wie kom ik op? Voor de vakbeweging of de regering? Velen gebruiken/misbruiken de vakbeweging om hun politieke doeleinden en persoonlijk belang te dienen. Er wordt over de ruggen van de werkende klasse geklommen.”

Grep-bonden

Vakbondsleider Donavan Grep die bezig is nieuwe vakbonden op te richten bij het ministerie van Openbare Werken heeft op de verkiezingslijst van een bepaalde partij gestaan. Mij is ter ore gekomen, dat de nieuwe vakbonden zijn ingegeven door het ministerie en dat het Kabinet van de President erachter staat. De vakbeweging wordt vanwege politiek belang steeds meer versnipperd.  

Ongehoord

“Het is zoals Grep het heeft gedaan, ongehoord dat werknemers toestemming/goedkeuring vragen aan een werkgever om een vakbond op te richten. Het is voor mij duidelijk dat de nieuwe bonden zijn opgericht in de werkkamers van de minister. Welke zichzelf respecterende vakbondsleider gaat op deze manier te werk?”

OWT&V telt nu acht bonden

“De proclamatie van de nieuwe banden onder Grep komt uitgerekend op een moment waarop de verstandhouding tussen de huidige minister en de bestaande vakbond onder voorzitterschap van mij, Michael Sallons, en de minister stroef verloopt. Er bestaan al 6 vakbonden bij Openbare Werken. Met de Grep-bonden erbij komt het aantal op 8 te staan.”

Onderhandelingen moeizamer 

“De minister heeft het al moeilijk om afzonderlijk te onderhandelen met zes bonden, nu moet hij zich met acht verstaan. Vermeldenswaard is, dat de agenda van de nieuwe bonden hetzelfde inhouden als het programma van de bestaande bond. Onderhandelen over begrafenis- en aansprakelijkheidsverzekeringen komt van de minister die bij zijn intreding als bewindsman het daarover heeft gehad.”

Dankdienst

“Ik heb mij laten vertellen, dat de proclamatie van de Grep-bonden een dankdienst inhoud. Ik vraag mij af voor welke van de vele geloofsrichtingen die Suriname kent is gekozen? Zal het voortaan zo zijn dat vakbeweging en godsdienst samengaan?”, aldus vakbondsleider Salons.

HD

error: Kopiëren mag niet!