Verdere verhoging SWM-tarieven deze maand

De volgende fase van verhoging van de SWM-watertarieven gaat deze maand februari in. Vorig jaar had de regering het besluit genomen om per 1 november 2021 de watertarieven gefaseerd te verhogen. De watertarieven waren al jaren niet meer kostendekkend, waardoor de noodzakelijke dringende investeringen voor uitbreiding en onderhoud zijn uitgebleven. Zo liet de SWM toen weten.

De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een basistarief van SRD 18,47 per kubieke meter, wat gelijk is aan de kostprijs voor de productie voor een kubieke meter water. De nieuwe watertarieven worden voor de meeste tariefgroepen verspreid over een periode van 12 kwartalen ingevoerd, totdat in november 2024 het eindtarief is bereikt. 

De periode van het eerste kwartaal van geleidelijke tariefsverhoging is ultimo januari 2022 verlopen, dus gaat deze maand de volgende fase van verhoging in. De waterrekening komt tot stand op basis van het aantal verbruikte kubieke meter water, vermenigvuldigt met het tarief dat geldt voor die doelgroep. Het minimaal te betalen bedrag is SRD 25.

Het eindtarief voor de diverse tariefgroepen verschilt van het basistarief (SRD 18,47 per kubieke meter), dit vanwege het kortingenstelsel en toeslagen gebaseerd op het sociaal economisch beleid van de regering.

Het overgroot deel van huishoudens valt onder tariefgroepen 30A en 30 B, respectievelijk met een waterverbruik minder dan 16 kubieke meter en hoger dan 16 kubieke meter. Het eindtarief dat voor deze groep verbruikers was SRD 3,38 per kubieke meter. Ingaande deze maand geldt voor tariefgroep 30A het tarief van SRD 4,41 en voor tariefgroep 30B SRD 4,64.  Deze eindtarieven gelden tot de volgende kwartaalperiode die in de maand mei in gaat.

SS

error: Kopiëren mag niet!