Openbare Werken wil quickscan weg naar Apoera

De weg naar Apoera kent een slecht weggedeelte  tussen het district Para, Tibiti en Pikin Saron. Afgelopen dinsdag was er een vergadering op het ministerie van Openbare Werken (OW). Aanwezig waren de minister en staf van OW, hoofdkapitein van de Kwinti’s, Harold Souvenir, de vertegenwoordiger van de districtscommissaris Para, Sherwin Piqué, de Wegenautoriteit, de vertegenwoordigers van de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en Jusitie en Politie.

Daarnaast waren ook aanwezig de directeur Verkeer Veiligheidsinstituut en de vertegenwoordiger van lokale ondernemers, recreatieoorden en ondernemers die gebruik maken van de weg.

Het ministerie van OW laat weten, dat deze ontmoeting op initiatief van Paul Abiteng van het houtbedrijf B.H.P heeft plaatsgevonden. Dit, met als doel structurele oplossingen te bedenken voor onderhoud en handhaving van deze weg. “Vermeldenswaard is dat de laatste structurele onderhoud door het ministerie van OW is geweest in het jaar 2009-2010”, merkt het ministerie op. “Na 2010 is dit met lap werk in eigen beheer gedaan door het commissariaat Para in samenwerking met ondernemers. Jammer genoeg is dit niet met de nodige technische handelingen geschied”,  laat het ministerie verder weten.

De concrete opdracht van de minister is, dat de Wegenautoriteit en OW-staf een quickscan maken van de weg. Gemeld wordt, dat de ontwatering reeds aanwezig is en in orde wordt gemaakt. Verder is de stabilisatie van lateriet uitvoer besproken, waarbij de juiste keuzes van materiaal voorstellen en het opstellen van een regulier onderhoudsplan aan bod zijn gekomen.

Het ministerie merkt verder op, dat het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met SBB en het Verkeer Veiligheidsinstituut intensief zullen samenwerken voor de handhaving en controle van geldende regels.

De korte termijn aanpak is gepland voor de komende 4 maanden. Het verschil is nu, dat het ministerie van OW nauwlettend erop toe gaat zien dat de juiste materialen worden aangeleverd in het district.

Eerder zei de districtscommissaris van Para, Marlene Joden, dat het streven is naar een duurzame oplossing. “Gesprekken worden niet alleen met de houtconcessionarissen gevoerd, ook met de dorpshoofden is het commissariaat in gesprek. Joden wijst op het belang van de participatie van de ondernemers zodat de weg gemaakt kan worden. “Daarom wordt iedereen erbij betrokken”, zei ze.

RB

error: Kopiëren mag niet!