Regering zit op vulkaan van prijsverhogingen

De regering zit als het ware op een vulkaan die onder druk staat van de vele prijsverhogingen. Alleen beseft zij dat niet nog niet. Ze gaat dat pas merken als de vulkaan tot uitbarsting komt.  Met nog meer prijsverhogingen op komst vanwege de IMF-maatregelen neemt de druk voor de samenleving ondraaglijk toe. Er hoeft maar iets te gebeuren en de sociale erupties breken los. Zo luiden de waarschuwende woorden van Richard Kalloe in gesprek met Dagblad Suriname over de rol van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, in de huidige economische ontwikkelingen in het land.

Volgens de voormalige Handel en Industrie-minister tevens voormalig directeur van het NOB (Nationaal Ontwikkelingsbank), is Suriname bij de onderhandelingen met het IMF “makkelijk gaan liggen”. De Surinaamse onderhandelaars moesten hebben kunnen inzien, dat de effecten van de eisen van het IMF niet te dragen zouden zijn voor de bevolking.

“Een grote leugen”

Dat er geen keus was dan met het IMF in zee te gaan en omdat Suriname over nul inkomsten beschikt, is volgens Kalloe een grote leugen geweest. Hij zegt, dat Suriname uit de reguliere exporten jaarlijks tussen de US$ 400 en US$ 450  miljoen aan deviezeninkomsten heeft. Hij vraagt zich af wat de regering met dit geld doet, omdat de importen voor zeker 90% zelf door importeurs worden betaald. Er was volgens Kalloe geen noodzaak om naar het IMF te gaan.

De problemen in de economie zullen pas structureel opgelost kunnen worden indien de exportverdiensten toenemen door stimulering van de productie. En daar schiet de regering tot nu toe ernstig in tekort. Volgens hem gaat het IMF dat probleem niet voor het land kunnen oplossen.

Kalloe hekelt het feit, dat de regering het bedrag van US$ 175 miljoen die ze in augustus vorig jaar van het IMF heeft ontvangen in het kader van de speciale trekkingsrechten, heeft opgepot en ergens in de kluizen van de Centrale Bank van Suriname heeft gestopt. Dit geld was onder andere juist bedoeld om de gevolgen van de Covid-pandemie op de economie te helpen opvangen. Terwijl bedrijven sluiten, banen verloren gaan en de koopkracht van de bevolking onder enorme druk staat, wordt het geld ergens weggestopt. Kalloe vindt dat onbegrijpelijk.

Gecapituleerd voor IMF

Kalloe heeft er moeite mee dat de regering doet voorkomen alsof het IMF de oplossing is voor de economische problemen. Het IMF is niet bepaald populair in de wereld vanwege de stringente eisen die ze stelt aan financieel hulpbehoevende landen, zonder voldoende oog te hebben voor de sociale gevolgen voor samenlevingen. Het IMF bestaat ook maar uit ambtenaren van lidlanden die hun mensen sturen om er te werken. Het heeft ook geen antwoord op alle economische problemen. Zo wordt in het programma dat Suriname met het IMF heeft afgesproken bijvoorbeeld op geen enkele wijze rekening gehouden met de gevolgen van de Covid-pandemie op de wereldeconomie, waaronder de huidige inflatie die als import inflatie ook Suriname treft.

Het IMF-programma stelt als doel om de inflatie te bestrijden, terwijl het zelf de bron is van inflatie door afschaffing van subsidies te eisen. Hierdoor stijgen de prijzen van goederen en diensten. Kalloe verwijst naar de aankomende verdere verhoging van de stroomtarieven en de onontkoombare prijsverhoging van kookgas. Hij waarschuwt ervoor, dat met deze prijsverhogingen de vlam in de pan zal slaan bij de bevolking. De regering gaat totaal voorbij aan wat er onder de bevolking leeft, omdat “Chan en zijn regering nog steeds geloven dat het IMF en de andere multilaterale financiële organisaties de economisch problemen voor hem gaan oplossen”, zegt Kalloe.

Verhoging van de productie om meer deviezeninkomsten te genereren moet Suriname zelf ter hand namen en daar heeft de huidige regering reeds doen blijken incompetent te zijn. De problemen zullen blijven liggen, de schuldaflossingen met rente worden vooruit geschoven, met als gevolg dat die zich zullen blijven ophopen. De regering die na de verkiezingen in 2025 zal aantreden zal met een schuldenberg komen te zitten die veel hoger is dan bij aantreden van de huidige regering.

De regering is voor het IMF gecapituleerd en laat zich door haar in alles dicteren.

SS         

error: Kopiëren mag niet!