Jeugdzaken ministerie van AW&J stemt beleidsplannen jeugd met ministeries af

Het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), heeft woensdag een coördinatie bijeenkomst georganiseerd met leidinggevenden van de ministeries die ook de jeugd als doelgroep hebben in hun beleid. Aan de bijeenkomst namen deel de ministeries AW&J, Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Regionale Ontwikkeling en Sport, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Volksgezondheid.

Het doel was om elkaar te informeren over de beleidsplannen met betrekking tot de jeugd en die op elkaar af te stemmen. Vertegenwoordigers van de ministeries gaven een presentatie over de planning voor het dienstjaar 2022 ten behoeve van de jeugd.

Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft benadrukt dat de bedoeling van de bijeenkomst was om van gedachten te wisselen over het jeugdbeleid met alle overheidsactoren die ook verantwoordelijk zijn daarvoor. Mangroe heeft aangegeven, dat het belangrijk is dat er afstemming plaatsvindt om het jeugdbeleid effectief aan te pakken en om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Het is van belang dat alle betrokkenen weten wie waarvoor verantwoordelijk is.

Met de bijeenkomst werd invulling gegeven aan de hoofdtaak van het Directoraat Jeugdzaken, om te zorgen voor een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid. De directeur heeft in een presentatie een situatieanalyse van de jeugdproblematiek voorgehouden en heeft verder ook aandacht besteed aan de taken van het directoraat, jeugdbeleid, structuur van het ministerie van AW&J, de uitgevoerde activiteiten en de planning voor de komende periode. 

Het ligt in de bedoeling om deze coördinatie bijeenkomst een structureel karakter te geven waarbij alle verantwoordelijken elkaar kunnen updaten over het gevoerde beleid en zaken oppakken daar waar nodig.

error: Kopiëren mag niet!