Districtscommissaris Joden van Para wil praten over toekomst Grankreekweg

Districtscommissaris Marlene Joden van Para zegt dat een vergadering met alle actoren nodig is over de toekomst van de Grankreekweg te praten. Hiervoor is telefonisch contact geweest met GMD en de districtscommissaris vermeldt dat het ministerie van Openbare Werken (OW) een belangrijke gesprekspartner is. Zij acht het van groot belang dat ook OW aanwezig is bij de gesprekken.

Joden is op zoek naar een duurzame oplossing en wijst op de taakverdeling waarbij OW voor de hoofdwegen en het commissariaat voor de secundaire wegen verantwoordelijk is.

“De secundaire en de tertiaire wegen zijn voor rekening van het commissariaat”, verduidelijkt Joden. Zij zegt dat het de verantwoordelijkheid is van de districtscommissaris om de Grankreekweg al dan niet af te sluiten. Voordat dat gebeurt laat zij weten, dat er eerst gesprekken met de actoren gevoerd moeten worden. “Want er zijn ondernemers en er wonen mensen daar en hoe gaan die in en uit?”, vraagt Joden. Zij zegt te doelen op de ondernemer die de weg onbegaanbaar maakt. “En met die persoon ga ik nu aan tafel.”

Over de vergadering zegt zij: “Alle ondernemers worden op die dag uitgenodigd. De gesprekken zullen gevoerd worden met de ondernemers.”  

De districtscommissaris laat verder weten dat GMD de vergunning verstrekt. Ook wijst zij op de belangrijke taak van de GDK. Waar het nu om draait is of de Grankreek gesloten blijft of open gaat voor alleen de kleine voertuigen. Joden vertelt over het dispuut waarin duidelijkheid nodig is of men wil meewerken aan de situatie die zich afspeelt aan de achterzijde van de weg. “Als niemand wil meewerken, dan stopt alles”, verduidelijkt de burgermoeder. “Voertuigen krijgen dan niet de gelegenheid om door naar achteren te rijden” aldus de districtscommissaris.. 

RB

error: Kopiëren mag niet!