Herdenking 260 jaar Saamaka Daka 19 september 2022

De Commissie Herdenking 260 jaar Saamaka Daka laat woensdag 16 februari al weten, dat voor de Saamaka gemeenschap 19 september 2022 precies 260 jaar geleden markeert, dat de groep der Saamaka het vredestraktaat heeft getekend met de toenmalige koloniale overheid. 

Om jaarlijks dit feit te herdenken, is in november 2019 de stichting Saamaka Daka 1762 in het leven geroepen. De activiteiten rondom de herdenking worden georganiseerd door de Commissie Herdenking 260 jaar Saamaka Daka (Cie260), die wordt voorgezeten door Humphry Jeroe, oud-districtscommissaris van Sipaliwini Bestuursressort Boven-Suriname.

Het thema voor de herdenking is ‘Bondji ko a wan, hen da go a fesi u Saamaka’ ofwel ‘Eenheid en saamhorigheid voor de ontwikkeling van Samaaka’.

Met dit thema wordt volgens de commissie getracht de ontwikkeling onder de groep Saamaka te stimuleren vanuit de gedachte van eenheid en saamhorigheid.
De Herdenking zal plaatsvinden op 19 september 2022 in het bestuurscentrum Atjoni te Pokigron aan de Boven-Surinamerivier.

error: Kopiëren mag niet!