Valt woningnood problematiek nog te redden in Suriname?

Wij horen vaker van een woningnood probleem in Suriname, maar wat betekent dat precies en welk type klasse in de Surinaamse maatschappij kan praten over dat zij in woningnood verkeren  en is de huurprijs draaglijk ondanks alle prijsverhogingen anno 2022? Het woningnood probleem is een probleem dat niet nu gaande is, maar sinds oudsher.

Uit een rapport van Stichting Planbureau Suriname blijkt, dat men in de periode 2012 gestart is met een huisvestigingsplan om mensen uit een hogere inkomensgroep en lagere- en middeninkomensgroepen tegemoet te komen om ze te kunnen voorzien van een bouwkavel binnen een redelijke termijn en tegen een redelijk bedrag zodat de ontwikkeling van gezonde en veilige woonbuurten wordt bevorderd. Enkele problemen die bij dit plan komen kijken, zijn het ontbreken van een goed ruimtelijk plan, beperkte beschikbaarheid om aan een geschikt bouwkavel te komen tegen een redelijke prijs en de beperkte financiële mogelijkheden.

Anno 2022 zijn de huurwoningprijzen op een zodanig niveau, dat men niet meer financieel uitkomt in het huishouden. Na het betalen van de huur is er bijna niks meer over om te kunnen voorzien in het dagelijks leven. 

Na enkele posts op social media te hebben gevolgd en de geplaatste persoonlijke reacties, kan geconcludeerd worden, dat er onder iedere post die betrekking heeft op een huurwoning er gemiddeld 15 reacties binnenkomen van mensen die dringend op zoek zijn naar een woning of kamer om te huren. Andere moeten per direct verhuizen, zo niet dan worden zij op straat gezet.

Op grond van de Huurwet Woonruimte 2020 wordt de huurder beschermd tegen onterechte behandeling van de verhuurder. In beginsel staat in artikel 3 lid 2, dat de opzegging van de huur door de verhuurder of huurder geschiedt door een aangetekende brief of door middel van exploot. Is de echtgenoot of partner van de huurder medehuurder, dan moet de opzegging door de verhuurder aan beide echtgenoten of partners afzonderlijk worden gedaan.

Met deze verergerde vorm van woningnood in Suriname zijn de huurprijzen meer dan normaal gestegen. Soms heb je een 1 kamer woning voor SRD 1.750, een tweekamer woning ligt al in de prijsklasse van SRD 2.500 naar boven en de borg is vaak genoeg ook datzelfde bedrag.

Men maakt tegenwoordig ook meer gebruik om de huur te vragen in vreemde valuta wat uiteraard niet erg is, maar er zit wel een verschil in hantering daarvan. Uit de Huurwet woonruimte 2020 artikel 13 lid 1 staat ‘dat bij huur en verhuur van een woonruimte de huurprijs vastgesteld moet worden in SRD’.

Artikel 13 lid 2 geeft als volgt aan: Dat voor niet ingezetene, geen Surinamer dus de huurder wel vrij staat de woonruimte te verhuren in vreemde valuta mits de persoon een vast inkomen heeft.

In de Huurwet woonruimte 2020 is de Huurbeschermingswet van 30 september 1949, houdende  bescherming voor huurders van opgebracht en uit artikel 4 daarvan blijkt dat de  waarborging van de bescherming van huurder zodanig dient te geschieden dat de  positie van de verhuurder niet in het geding is, dat er een duidelijke vaststelling van de opzegtermijn  is in alle huur en verhuur gevallen voor de huurder en verhuurder. Tevens zijn waarborgen opgenomen met betrekking tot de huurprijs, waarbij als uitgangspunt in de  wet is opgenomen de marktwaarde van de woonruimte. De verhuurder/eigenaar van zo een woonruimte of kamer dient zo een  ruimte te verhuren tegen een reële  prijs dat het waard is.

Aangezien de verhuurders weten dat de huurders dus zodanig wanhopig op zoek zijn naar een dak boven het hoofd, zullen de huurprijzen ongewijzigd blijven, overigens zien woningen in de verhuur er niet altijd even fraai uit.

IS

error: Kopiëren mag niet!