Nog meer lastenverzwaring voor het volk

Stroomtarieven gaan met nog eens 25% omhoog

De stroomtarieven zullen later dit jaar met nog eens 25% worden verhoogd. Dit gebeurt nog in het eerste helft van het jaar, mogelijk in de maand mei. De tariefsverhoging vindt plaats in het kader van de verdere afbouw van de overheidssubsidies aan de EBS. Na de aankomende 25% tariefsverhoging zullen de tarieven periodiek verder worden verhoogd totdat tegen eind 2024 deze volledig kostendekkend zullen zijn.

Deze informatie gaf minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning mee in een recent interview met Global Capital, waarin hij en zijn collega van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking inging op het schuldherschikkingsplan van de regering.

De door de minister aangekondigde verdere tariefsverhoging van stroom ter realisatie van macro-economische doelstellingen voor de gezondmaking van de economie, zal nog zwaarder drukken op de samenleving, die nu al zwaar gebukt gaat onder de vele lastenverzwarende maatregelen van de overheid.  

De afbouw van overheidssubsidies behoort tot de maatregelen in het kader van het Herstelplan en het IMF-programma. Vorig jaar juli zijn de EBS stroomtarieven reeds fors verhoogd. Als gevolg daarvan is de stroomrekening van verbruikers 2 tot 3 maal omhoog gegaan. In de huidige stroomtarieven zit echter nog een gesubsidieerd gedeelte. De subsidie voor huishoudelijk verbruik bedraagt SRD 260 per maand. Voor verbruik tot en met 800 kWu bedraagt het stroomtarief SRD 1,15 per kWu. Voor verbruik boven de 800 kWu betaalt men SRD 1,78 per kWh. Het basistarief voor huishoudelijke verbruikers voor 1 fase-, 2 fase- en 3 fase aansluiten bedraagt respectievelijk SRD 100, SRD 150 en SRD 200.

Niet de juiste prijs 

Rond de invoering van de verhoogde tarieven vorig jaar was er veel te doen in het parlement en in de samenleving. De kritiek in het parlement concentreerde zich rond de kostprijscalculatie van de EBS. De oppositie, onder aanvoering van de NDP-fractie, vindt dat in de kostprijscalculaties oneigenlijke- en te hoge kosten zijn meegenomen. Daardoor betalen verbruikers volgens de oppositie niet de juiste stroomprijs. De regering vindt echter van wel.

Bij de aanstaande begrotingsbehandeling zullen de discussies ongetwijfeld weer hoog oplaaien.

Onontkoombare prijsverhoging kookgas, de gasbom

De debatten krijgen deze keer naar verwachting een extra dimensie erbij met de onontkoombare prijsverhoging van kookgas. De prijs van kookgas wordt nu nog heel zwaar gesubsidieerd. Met de import en de distributie van kookgas is Ogane N.V, een bedrijfstak van de EBS, belast.

De leiding van de EBS heeft recentelijk via de media reeds laten weten, dat de huidige prijs van een gasbom bedrijfseconomisch niet lang meer houdbaar is en dat die marktconform berekend moet worden. De prijs van de veelgebruikte 28 lbs gasbom, die nu nog rond de SRD 50 kost, zal bij een marktconforme prijs tussen de SRD 400 en SRD 500 kosten. Voor vele huishoudens wordt dit een grote ramp. Afhankelijk van de gezinsgrootte gaat zo’n 28 lbs gasbom 4 tot 5 weken mee.

De Consumentenkring Suriname heeft de regering reeds een waarschuwend geluid laten horen over een marktconforme prijsverhoging van kookgas. “Het volk zal dit niet pikken!”, liet Albert Alleyne van de Consumentenkring enkele weken geleden tegenover Dagblad Suriname weten.

Velen in de samenleving vragen zich af hoe meer lastenverzwarende maatregelen de samenleving nog zal kunnen dragen voordat het in elkaar zakt. Dat de economie weer gezond gemaakt dient te en dat daartoe maatregelen getroffen moeten worden begrijpt een ieder. Maar het kan toch nimmer de bedoeling zijn, dat het de bevolking “doodgewurgd” wordt. Uit de praktijk van het dagelijks leven blijkt dat wel het geval te zijn. Men begint zich af te vragen wie nou het land regeert, is het IMF of is het de regering?

error: Kopiëren mag niet!