NDP trekt alle laden uit de kast

Verzamelde informatie binnen en buiten het NDP-kamp: “De voorbereiding om te komen tot de herdenking van de Dag van de Revolutie is in volle gang. De herdenking van de Dag van de Revolutie brengt geld in omloop. Er worden miljoenen ingezet om de NDP te doen opleven. Het bedrijfsleven, dienstverleners, deskundigen, vaste medewerkers en losse krachten pikken een graantje mee.”

Transport

“Vooral bushouders doen goede zaken. Op het moment worden er bussen en privé voertuigen ingezet voor personenvervoer naar mobilisatievergaderingen in 62 ressorten verspreid over het hele land. Op 25 februari zullen uit alle districten NDP-karavanen naar Paramaribo trekken.”

Protestmanifestatie

“Tegelijkertijd wordt er landelijk in alle ressorten intern vergaderd door afdelingen en subafdelingen. De achterban wordt gemobiliseerd om op 25 februari met klem te protesteren tegen het regeringsbeleid.”

Massabijeenkomst

NDP-loyalist: “Dat de NDP massa’s in beweging kan brengen wordt door niemand betwijfeld. Een bomvol Ocer zal paars gekleurd worden. De opkomst van de achterban is belangrijk om kracht en de eenheid binnen de partij te demonstreren”

Opstand stoken

“De NDP trekt alle laden uit de kast. De belangen zijn net zo groot als tijdens een verkiezingscampagne.  Er wordt serieus volgens een vastgestelde strategie te werk gegaan. De aanstaande Dag van de Revolutie wordt een protestmanifestatie. Het begin van een militante politieke campagne die zal worden gevoerd totdat het einddoel, de overwinning, is behaald.”

Volksopstand aanwakkeren

“De NDP rekent op adhesie- en solidariteitsbetuigingen van gelijkgerichte politieke en maatschappelijke groeperingen in binnen en buitenland, die niet alleen toehoorder zullen zijn. Er wordt actieve deelname voorgesteld.  Het ligt in de bedoeling om vertegenwoordigers van samenwerkende en sympathiserende organisaties aan het woord te laten om buitenparlementaire politieke oppositie aan te wakkeren, te komen tot bundeling. Er wordt gemikt op opstand van het volk.”

De aard van het beestje

Binnen de top van de regering wordt aangegeven: “Wij gaan ervan uit, dat de politieke organisator het recht heeft om te demonstreren. Aan de andere kant is het de plicht van de overheid om erop toe te zien, dat manifestaties in goede banen lopen. Wij kennen de aard van het beestje en houden zoals het goed bestuur betaamt rekening met eventualiteiten.”

Paleisrevolutie

“Het is geen koek en ei binnen de NDP. Interne politieke en persoonlijke spanningen die sedert de laatstgehouden algemene verkiezingen zijn toegenomen zijn waarneembaar. De groep die wordt verweten de oorzaak van het verkiezingsdebacle te zijn, zit nog in het zadel. Er broeit nog steeds een paleisrevolutie. De protestmanifestatie in verband met De Dag van de Revolutie is een welkome afleiding van de interne problemen waarmee de partij worstelt.”

HD

error: Kopiëren mag niet!