Wilgo Baarn award voor Cultuur-directrice Daan

Cultuur-directrice Roseline Daan ontving afgelopen weekend de eerste Wilgo Baarn award van Gerold Yngard, secretaris van de stichting Ala Kondre Dron Esemble. Yngard heeft haar naam veranderd in ‘Wi Na Wan Ala Kondre Dron esemble’. Yngard liet tijdens de Opo Yari van het Directoraat Cultuur weten, dat de naam Wi Na Wan is toegevoegd omdat het directoraat sinds enkele maanden het cultuurmaandblad onder die naam uitgeeft hetgeen  past binnen de Ala Kondre gedachte.

Yngard sprak de hoop uit, dat er sprake zal zijn van groei in de samenwerking tussen stichting Ala Kondre Dron en het Directoraat Cultuur.

Genoemd werd de voortzetting van de eenheidsfilosofie van de oprichters van het Ala Kondre Dron concept, wijlen Wilgo Baarn, Henk Tjon en James Ramlall. Cultuur werd bestempeld als “het schoonste dat wij als mensen creëren.” De stichting bestaat uit 50 drummers en ruim 15 verschillende drums worden bespeeld in het Ensemble.

Daan wees op de taak vanuit de samenleving te werken aan de morele verbetering van de maatschappij. Verkeerd handelen van anderen moet niet als norm gelden. Laten we verkeerd handelen van anderen niet overnemen, maar laat het goede bij onszelf beginnen”, zei Daan.

De directeur van Cultuur binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, benadrukte dat mensen en vooral jongeren, moeten leren om respect voor elkaar te hebben. Hierbij stond zij ook stil bij het proces van vorming terwijl ook werd aangehaald dat niet alleen naar het materiële moet worden gekeken.

RB

error: Kopiëren mag niet!