Personeel OW nu verzekerd via SOR, Surinaamse Ongevallen Regeling

Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt al geruime tijd aan het creëren van betere voorzieningen voor het personeel. In dit kader werd een voorstel ingediend over het aangaan van SOR-verzekeringen. De Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR) is bij de Onderraad voor Aanbesteding en Gunning inmiddels goedgekeurd. De Surinaamse wet verplicht daaropvolgend alle werkgevers om werknemers te verzekeren bij bedrijfsongevallen.

Op 11 januari dit jaae diende OW-minister Riad Nurmohamed het voorstel in bij de Onderraad. Dit besluit werd genomen ten behoeve van 113 medewerkers van de afdeling Sluizen, Gemalen en Kanalen (SGK) alsook 72 medewerkers van sectie Nickerie van het directoraat Civieltechnische Werken (CTW). Het ministerie sloot de verzekering af voor de duur van 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2022.

In een vergadering van woensdag 26 januari, heeft de Onderraad voor Aanbesteding en Gunning besloten de levering van deze diensten te gunnen aan Fatum Schadeverzekeringen N.V. en Assuria Verzekeringen. 

Minister Nurmohamed hoopt hiermee de medewerkers te motiveren hun werk zonder zorgen uit te voeren, wetende dat zij gedekt zijn indien er zich iets mocht voordoen. Een bedrijfsongeval kan plaatsvinden tijdens het werk, maar kan ook als gevolg van een aanrijding onderweg naar het werk of terug naar huis. “Helaas zijn ongelukken, met name tijdens het werk, niet altijd te voorkomen, maar een goede werkgever behartigt de belangen van het personeel”, benadrukte de bewindsman. 

error: Kopiëren mag niet!