Minister Somohardjo opent Bestuurskunde Week binnen de Anton de Kom Universiteit

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft maandag 14 februari de Bestuurskunde Week geopend van de studierichting Public Administration van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De week loopt tot en met vrijdag 18 februari en heeft als doel om de studierichting binnen de samenleving beter zichtbaar te maken en de praktijk van het Surinaams openbaar bestuur dichterbij te brengen bij de studenten.

In zijn openingstoespraak onderstreepte de bewindsman het belang van goed opgeleide bestuurskundigen, die in staat zijn om allerhande vraagstukken van overheidsbeleid, -bestuur en -organisatie aan te kunnen pakken, bestuderen en oplossingen daarvoor te vinden. “En goed functionerende overheid vormt een van de belangrijke bouwstenen voor een goed functionerende samenleving”, zei minister Somohardjo. “Dus goede bestuurskunde draagt bij aan een goede samenleving.”

Om de universiteit direct te betrekken bij het aanpakken van maatschappelijke kwesties, zullen drie studenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroepen, die onderverdeeld zijn in de Taskforce Public Sector Reform (PSR of Hervorming Overheidsapparaat). Deze taskforce rapporteert aan de Onderraad PSR, met de president als de voorzitter, terwijl de vicepresident de ondervoorzitter is en de BiZa-minister de coördinator.

De studierichting Public Administration vervult volgens minister Somohardjo een belangrijke taak in het opleiden en afleveren van competente bestuurskundigen, die oplossingsmodellen kunnen aandragen voor de vele maatschappelijke problemen op basis van onderzoek bij het formuleren, implementeren en evalueren van beleidsvraagstukken.

Bestuurskunde heeft betrekking op alle publieke organisaties en de relaties die zij onderhouden met zelfstandige organisaties, het bedrijfsleven, vakorganisaties en burgers. Bestuurskundigen kunnen dus specialisten zijn voor zowel de overheid als het bedrijfsleven zoals onderzoek- en adviesbureaus, die ook vaak gebruik maken van hun expertise. Het ministerie van Binnenlandse Zaken timmert elke dag aan de weg ter verbetering van het overheidsfunctioneren. In deze zittingsperiode is een heel traject uitgezet voor de uitvoer van het overheidshervormingsprogramma en verbeteren van de dienstverlening..

Studenten van de studierichting Public Administration zijn na afronding van hun studie in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het identificeren van maatschappelijke problemen op nationaal, regionaal en internationaal niveau. De kunst hierna is om oplossingsmodellen te vinden en uit te voeren op basis van onderzoek bij het formuleren, vaststellen, implementeren en evalueren van beleid en beleidsvraagstukken. 

error: Kopiëren mag niet!