Internationale Dag van het Huwelijk: Heb elkaar lief

Stichting Marriage Encounter Suriname (MES) heeft zondag 13 februari de internationale Dag van het Huwelijk herdacht onder het permanente thema: “Heb elkaar lief. Een simpele maar uitdagende opdracht, die elke dag opnieuw moet worden uitgevoerd.”

Speciale zegen

In verband met de situatie rond Covid-19, vond er dit jaar geen grote gezamenlijke herdenking plaats. Wel ontvingen op de tweede zondag in februari aanwezige echtparen een speciale zegen in alle katholieke kerken.

Harmonie

MES herdacht de dag van het Huwelijk met stichtelijke woorden: “De bedoeling van deze dag is om stil te staan bij het belang van het instituut ‘huwelijk’ in een samenleving. Het huwelijk is een verbond gebaseerd op liefde, trouw en offervaardigheid. Een harmonisch en stabiel huwelijk is de meest ideale plek om kinderen groot te brengen. En als zodanig heeft de totale samenleving belang bij goede huwelijken”, tot zover Stichting Marriage Encounter Suriname.

Echtscheidingsepidemie

Het is vermeldenswaard, dat Suriname 99 mannen per 100 vrouwen kent.  Er zijn steeds minder huwelijken. Er is al tijden een toename in het aantal echtscheidingen. Er is een echtscheidingsepidemie gaande. Jaarlijks vinden er rond de 2.000 echtscheidingen plaats. Oorzaken van echtscheiding zijn velerlei.

Eeuwige trouw

De echtscheidingsprocedure duurt niet meer zo lang als vroeger. Het kan binnen een paar weken plaatsvinden. Er bestaan verklaringen en statistieken die redenen aangeven waarom het romantisch ideaalbeeld, de eed op eeuwige trouw, zo vaak op de klippen loopt. Maar deze geven geen duidelijk en waar inzicht over het waarom van de echtscheiding.

Pijnlijke ervaring

Een echtscheiding is een pijnlijke ervaring, een privéaangelegenheid vol van persoonlijke ervaringen en sentimenten, die zich weinig diepgaand laten bespreken. Daarover wordt er gewoon niet gesproken. Het is een traumatische gebeurtenis die moeilijk te verwerken, te verwoorden is voor hij en zij die het beleven. Ex-man en vrouw durven de waarheid achter de scheiding niet onder ogen te zien omdat het pijnlijk is. Daarom verschuilt men zich achter vaagheden.

HD

error: Kopiëren mag niet!