Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof door minister Kuldipsingh geïnstalleerd

Het bestuur van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof is maandag 14 februari door minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, geïnstalleerd voor een periode van 5 jaar.

Krachtens artikel 11 van de Wet Arbeidsbescherming Gezin heeft het fonds tot taak het zorgdragen voor doorbetaling van loon in verband met de toekenning aan werknemer van zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof.

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van het Fonds en houdt toezicht op de uitvoering van de taakstelling van het Fonds.

De Wet Arbeidsbescherming Gezin (S.B. 2019 no. 64) is inmiddels in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van het moederschap, waaraan ook gekoppeld is het vaderschapsverlof. Ingevolge voornoemde wet heeft de vrouw recht op maximaal 16 weken zwangerschaps- bevallingsverlof en bij drie of meerlingen maximaal 24 weken. De vader heeft recht op in totaal 8 dagen betaald verlof. Zwangerschaps- bevallingsverlof- en het vaderschapsverlof is met behoud van het volledige loon. 

Minister Kuldipsingh heeft benadrukt, dat het van belang is om altijd beide partijen, in deze moeder zowel vader, evenveel te betrekken in het geheel vanwege de verantwoordelijkheden van beide partijen bij de geboorte van een kind. Met deze wet is ook geïntroduceerd het vaderschapsverlof.

Ook vindt de bewindsvrouwe het belangrijk, dat alle stakeholders betrokken worden bij het beheer van het fonds, waaruit de salarissen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het vaderschapsverlof zullen worden uitgekeerd. Deze weerspiegeling is ook terug te vinden in de samenstelling van het bestuur.

De voorzitster van het bestuur is Meena Kandhai-Ramai (namens AW&J) met als leden Rishi Ragoenath (namens AW&J), Mohamed Ali Abdoel (namens het ministerie van Financiën en Planning), Yone Gorisson (namens RAVAKSUR, Raad van Vakcentrales in Suriname) en Roger D’ Mattos (namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven).

error: Kopiëren mag niet!