NPS-Assembleelid Plein kritisch over grondconversie

Het NPS-Assembleelid Ivanildo Plein is niet tegen grondconversie. Toch plaatst hij enkele scherpe kanttekeningen en is van mening dat de zaken op een goede manier moeten gebeuren. “Ik ben voorstander van grondconversie voor bebouwing en bewoning”, zegt het Assembleelid. Plein stelt niet tegen grondconversie te zijn, omdat het een stuk ontwikkeling is. Hij merkt hierover wel op, dat het duidelijk moet zijn wat precies geconverteerd zou moeten worden.

Hij noemt de conversie van grondhuur naar eigendom voor bebouwing “ten behoeve van de kleine man die een duwtje in de rug moet krijgen om verder te gaan”, waar hij voorstander van is.

Landbouwgronden

Tegenover landbouwgronden heeft Plein een andere houding. In dit geval is van belang dat men aangeeft hoeveel hectare men in grondhuur wil omzetten. “Als je grondhuur omzet naar eigendom dan heeft de staat eenmalige inkomsten en daarna niet meer.” Want wie eenmaal eigendom heeft beslist zelf wat met het terrein gebeurt, verduidelijkt Plein, die erop wijst dat de overheid wel nog belastingen kan heffen, maar dat ook hierop ‘foefjes’ kunnen worden bedacht, zoals constructies met rechtspersonen. “We moeten de discussie aangaan en als we horen dat diverse groeperingen bezwaren hebben, dan moet het niet zo zijn dat het parlement blijft volhouden om de wet te willen doordrukken. Want de parlementariërs zijn daar namens het volk.”

Voedselzekerheid

Ook ten aanzien van voedselzekerheid zegt Plein, dat wanneer de landbouwgronden worden omgezet in eigendom de zeggenschap van de staat wegvalt. “Daardoor komt de voedselzekerheid in gevaar. Als een terrein je eigendom is heb je geen bestemmingswijziging nodig en kan je kavels verkopen. Wanneer je deze wet wil aannemen moet je daarom eerst de stedenbouwkundige wet bestuderen en wijzigen, omdat ook het stuk van de ruimtelijke ordening aangepast moet worden.” Plein vult aan dat ook het Burgerlijk Wetboek aanpassing verdient. “Want daarin is ook het eigendomsrecht verankerd.”

Hij benadrukt verder, dat de Wet Ruimtelijke Ordening nodig is om te voorkomen dat er geen wanorde in de buurten ontstaat.

Plein benadrukt geen tegenstander van grondconversie te zijn, maar wil wel dat de rol van de overheid duidelijk moet zijn, omdat dan “de overheid heel moeilijk invloed zal hebben op bepaalde zaken”. Ook moet een aantal andere wetten veranderd worden. “Daarbij moeten alle andere actoren gehoord worden om op lijn te komen.” Plein merkt op, dat ook het onderhoud van terreinen een moeilijke zaak wordt voor de overheid, door de afwezigheid van milieuwetten. Meer voorlichting op tv is volgens hem daarom nodig waardoor mensen de kunnen meedenken over de verschillende scenario’s.

Tot slot merkt het Assembleelid op, dat de grondhuurprijzen aangepast moeten worden. “Want nu betalen wij bijna niets. Wie nu 500 m2 heeft, betaalt op jaarbasis SRD 17.” In een verhoging van die tarieven ziet hij kansen liggen voor de staat om de inkomsten structureel te verhogen. 

RB 

error: Kopiëren mag niet!