Nationaal Jeugdparlement in spanning over toekomst

Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) is een instituut waarin jeugdigen optimaal de gelegenheid krijgen hun mening te geven en gehoord worden in aangelegenheden die hen betreffen. Het bovenstaande is te lezen in woorden van gelijke strekking op een overheidswebsite.

Het doel is om het recht op participatie van de jeugd op bestuurlijk niveau tot uiting te brengen. Hiermee is de gedachte om een gericht en doelmatig jeugdbeleid voor Suriname te hebben.

Het NJP kent 5 taken. De regering voorzien van informatie en inzichten over jongeren aangelegenheden is de eerste die opvalt. Daarnaast heeft het instituut ook een controlerende en bewakende functie ten aanzien van het jeugdbeleid. Van jongeren wordt ook verwacht dat zij standpunten innemen met betrekking tot jeugdaangelegenheden.

De actuele situatie anno 2022 is dat het NJP inactief is. Dit laat de voorzitter van het instituut, Kelvin Koniki, weten, in gesprek met Dagblad Suriname.

Koniki wijst op het belang van jeugdparticipatie van een land, omdat binnen de ‘leave no one behind’ gedachte elke mening ervoor kan zorgen dat Suriname naar grotere hoogten kan stijgen. “Daarbinnen moeten jongeren de ruimte krijgen om hun visie te kunnen delen met beleidsmakers en politici”. merkt Koniki op. Het resultaat hiervan is, dat de inbreng van de jongeren kan leiden tot wet- en regelgeving die voor grotere groepen van betekenis kunnen zijn. “Het is belangrijk dat jongeren kunnen meedenken en meebeslissen en ook in de uitvoering een rol van betekenis spelen zodat zaken niet opgelegd worden, maar dat de doelgroep zijn volle potentieel kan bereiken.” Koniki wijst erop dat men de jongeren “niet moet meenemen om het meenemen”, want dat noemt hij “symboolpolitiek”. In dat opzicht wijst hij op de verantwoordelijkheden die jongeren kunnen dragen. “Dat is belangrijk voor het behoud van jeugdparticipatie.”

Verkiezingen

Ook merkt de voorzitter van het NJP op. dat jongeren niet alleen tijdens de verkiezingen een factor van betekenis moeten zijn. “Wanneer we moeten stemmen of het belang van een of andere organisatie moeten helpen dienen. Van het ministerie van Jeugdzaken hebben wij gehoord dat het NJP inactief is, dat wij demissionair zijn.” Koniki stelt dat de ruimte niet is geboden voor het organiseren van vergaderingen. Hij verwijst naar het ordereglement waarin is opgenomen, dat er een Jeugdparlement is totdat er een andere is gekozen. “Wij worden zo een beetje belet in het uitvoeren van ons werk.”  Vanuit de collectieve sfeer wordt hierdoor de doelgroep momenteel niet bereikt. “Begeleiding van jongeren in deze tijd is juist nu nodig, want als dat niet gebeurt dan probeert iedereen zijn eigen gangetje te gaan met alle gevolgen van dien.”

Koniki: “Wij vallen onder de president en dit kan worden gedelegeerd naar Jeugdzaken.” Het NJP valt overigens vanaf haar oprichting in 2004 onder de president. Suriname was met de installatie, 18 jaar terug onder president Ronald Venetiaan, een uniek voorbeeld voor de CARICOM. Met de installatie in 2004 ging Suriname vele grote landen voor. Aan dit mooie elan merkt een kritische kenner op, dat “partijpolitiek zich echter steeds meer ging bezighouden met het instituut van en voor de jongeren”.

Momenteel loopt er een evaluatie. Volgens Koniki duren zaken te lang. “Ik dacht dat wij tegen deze tijd zouden weten wat er uit de bus zou zijn gekomen.” Vandaar dat hij een beroep doet op president Chandrikapersad Santokhi om een duidelijk standpunt in deze kwestie in te nemen. De voorzitter van het NJP vraagt zich af wat er met het instituut gaat gebeuren en benadrukt dat de onduidelijkheid te lang duurt. “Iedereen zit met de handen in het haar.” Bovendien merkt hij op dat “hoe langer een oplossing duurt des te langer het zal duren om het deels geschonden imago te herstellen”.

Bestuurskundige

Ook bestuurskundige August Boldewijn wijst op het belang van het verkrijgen van een goed inzicht uit de evaluatie. “Want een van de doelen van het NJP was om hun beslissingen ook door te spelen aan de respectievelijke ministers”, zegt Boldewijn. “Want op bestuurlijk niveau is het NJP geen uitvoerend orgaan.” Boldewijn haalt ook aan dat wanneer het NJP voorstellen doet aan de regering deze dan in conclaaf zou moeten treden met het NJP. “Mijn oordeel is dat het voeren van overleg heel weinig gebeurt, waardoor het lijkt alsof het NJP een soort van klankbord is”, aldus Boldewijn.

RB

error: Kopiëren mag niet!