Hoe vaak spelen kinderen nog buiten tegenwoordig?

We weten allemaal dat buitenspelen belangrijk is voor kinderen. Buitenspelen is niet alleen goed voor frisse lucht, maar maakt kinderen ook sterker en socialer. Verder is beweging goed voor de gezondheid, het voorkomt overgewicht en verlaagt het stressniveau. Bij basisschoolkinderen verhoogt het nog eens de leerprestaties en de cognitieve ontwikkeling, zo laten onderzoekers weten. Maar dan rijst de vraag: Hoe vaak spelen kinderen nog buiten tegenwoordig? Enkele moeders geven hun kijk hierop.

Redenen waarom kinderen minder buiten spelen

De meeste moeders geven aan, dat kinderen vanwege de technologie tegenwoordig minder buiten spelen. Simone zegt, dat de tijd van nu en vroeger verschilt.

“Vroeger speelden alle kinderen buiten, omdat ze geen telefoon of tablet hadden. Wifi was toen niet bekend, kinderen van nu blijven liever binnen en zijn verslaafd aan YouTube. Mijn kinderen zijn er ook verslaafd aan, maar ik geef ze een bepaalde tijd en laat ze ook buiten spelen en spelletjes van toen spelen.”

Fabiola zegt, dat kinderen van nu zich eerder met een mobiel bezighouden, niet dat het heel erg slecht is, “want er zijn ook leerrijke games en video’s.” Ook komen buurtkinderen minder bij elkaar tegenwoordig, dit vanwege Covid stelt zij. “Bepaalde ouders laten hun kinderen niet buiten spelen, omdat ze niet willen dat hun kind met zand moet spelen. Bepaalde ouders hebben het druk met werk, waardoor ze niet op hun kinderen kunnen letten. Vroeger lette een dorp op je kind, de straten waren ook minder druk en gevaarlijk, tegenwoordig kan je vreemde volwassenen zelfs niet vertrouwen, dus houden de ouders hun kinderen in huis. Vroeger moest je naar je vrienden lopen of fietsen, tegenwoordig kan het allemaal online.” 

Ouders vinden buitenspelen nog heel belangrijk

De moeders zijn het er allemaal mee eens dat het nodig is dat kinderen buitenspelen. Dit tenminste voor een uur of twee. Enkele moeders geven aan. dat hun kinderen buiten mogen spelen zolang ze behoefte eraan hebben en er toezicht is op de kinderen.

Roeksharia zegt, dat haar kinderen van 4 en 1 jaar dagelijks buiten spelen. De moeder zegt, dat haar dochtertje van 4 jaar een eigen tablet heeft, maar die mag pas in de avond gebruikt worden voor tenminste 2 uurtjes. “‘s Middags spelen we djoel, djompo futu, touwtjes springen. Ze maakt bara’s en nasi van zand en bloemen. Ik vind het belangrijk voor de opvoeding, dus doe ik dat.” 

Selisia zegt dat ze haar kind naar buiten stuurt zolang het kan. “Dan mag ze met de honden spelen en fietsen. Vaak wil je graag ook meedoen. Maar, je hebt bijvoorbeeld nog een kleine op de arm, of je bent moe van de 2 tot 3 jobs of de straat of buurt is te gevaarlijk. Soms heb je geen erf of te weinig ruimte op je erf voor spelen. Dan grijp ik als ouder al heel gauw naar een tablet, zodat ik rustig de andere huishoudelijke dingen kan doen.”

Uit de reacties van de moeders valt op te maken, dat zij buitenspelen nog steeds heel erg belangrijk vinden, alleen kunnen verschillende factoren ervoor zorgen, dat kinderen tegenwoordig minder buiten spelen. Het merendeel van de moeders geeft wel aan, dat ze voldoende tijd inruimen aan buitenspelen, omdat dit nog altijd beter is, dan met een mobiel of tablet zitten. 

SK

error: Kopiëren mag niet!