Erfgoedinstellingen bundelen zich om erfgoed beter te kunnen beschermen – Calamiteitenplan wordt opgesteld

Erfgoedinstellingen moeten zich samenbundelen en een klankbordgroep vormen om onder andere de effecten van de klimatologische verandering op de erfgoed sector van Suriname te kunnen pareren. Door het uitwisselen en samenvoegen van expertise, materiaal en infrastructuur, kunnen erfgoedinstellingen calamiteiten sneller en efficiënter tegenwerken. Dit met ondersteuning van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR).

Dit kwam naar voren tijdens een bijeenkomst woensdag georganiseerd door het Nationaal Archief Suriname (NAS, zie foto). Aan deze bijeenkomst namen 18 erfgoedinstellingen deel en zij had voornamelijk als doel om de voortgang van het project te bespreken en de concept calamiteitplannen te presenteren.

In de afgelopen periode zijn de gevolgen van de mondiale klimaatveranderingen op de erfgoedsector duidelijk merkbaar in de Caribische regio. Zowel de mens als het milieu worden ernstig bedreigd door onder andere orkanen (Jamaica, Barbados, Cuba), aardbevingen (Haïti) en vulkaanuitbarstingen (St. Vincent & the Grenadines); echter vergeet men al te vaak dat deze natuurrampen ook effect kunnen hebben op de erfgoedsector. Naast natuurrampen, kunnen erfgoedinstellingen ook geconfronteerd worden met andere incidenten en/of calamiteiten veroorzaakt door technisch- en of menselijk falen.

In dit kader is het daarom van belang, dat de erfgoedsector in Suriname zich zo goed als mogelijk voorbereid op mogelijke calamiteiten en in een vroeg stadium een analyse maakt van de risico’s waaraan hun instituut en de collectie die zij beheren blootgesteld kunnen worden. Dit is van belang zodat preventieve maatregelen getroffen kunnen worden om de risicofactoren te mitigeren.

 Het project voor het opstellen van een calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen werd ruim twee jaren geleden (februari 2020) geïnitieerd door het Nationaal Archief Suriname. Door de Covid pandemie is het niet gelukt om het project binnen de vastgestelde periode af te ronden, maar op verzoek van het NAS heeft de financier nu de deadline verschoven naar de tweede helft van 2022. 

Het Cultural Emergency Response Program van het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling (een Nederlandse organisatie) is de financier van het project voor het opstellen van een calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen. Dit zijn onder meer musea, archiefinstellingen, bibliotheken en particuliere instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het cultureel erfgoed van Suriname (materieel- en immaterieel erfgoed).

Er zullen nog eens twee bijeenkomsten worden georganiseerd voor het presenteren van de conceptplannen, waarna de concepten in nauw overleg met het NCCR zullen worden gefinaliseerd en een simulatie/oefendrill wordt gehouden. Op de lange termijn is het streven erop gericht om de bijdragen van de erfgoedinstellingen te doen opnemen in een nationaal calamiteitenplan voor de erfgoedsector van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!