Actie Douanebond nog niet opgeheven

De vakbondsactie bij de douane is niet opgeheven. De douaniers werkten gisteren, donderdag 10 februari, tot 12 uur, waarna ze weer “in beraad” gingen. Bij de werkgever, het ministerie van Financiën en Planning, was het wel de verwachting dat de actie gisteren zou worden opgeheven. Die verwachting was gebaseerd op een goed gesprek dat woensdag was geweest tussen partijen. De lucht tussen partijen was geklaard.

Er is door minister Armand Achaibersing van Financiën duidelijkheid verschaft over het ingestelde veranderingsmanagement team die het transformatieproces van de Douanedienst moet gaan begeleiden. Er is overeengekomen voortaan te spreken van een werkgroep in plaats van een veranderingsmanagement team.

De ledenvergadering van de Douanebond heeft echter besloten eerst over het volledig document te willen beschikken van de taken en bevoegdheden van de werkgroep onder leiding van ex-korpschef Humphrey Tjin Liep Sie.

In een schrijven aan de minister zegt de Douanebond ook te hopen, dat de rechtspositionele zaken van douaniers binnen de afgesproken termijnen in orde gebracht zullen worden. De Douanebond is sedert maandag in actie. Inklaringen van goederen en de dienstverlening aan het publiek ondervinden stagnaties.

SS

error: Kopiëren mag niet!