Verklaring regering over verhoging brandstofprijzen aan de pomp

Hetgeen Dagblad Suriname woensdagavond al berichtte over een verhoging van de brandstofprijzen op haar website, is donderdagmiddag bevestigd door de regering via haar Communicatie Dienst Suriname, CDS, in een kort persbericht. Daarin ook de bevestiging, dat de verhoging van de pompprijs het gevolg is van ontwikkelingen op de wereldoliemarkt.

“De brandstofprijzen zijn aangepast. Dit vindt zoals gebruikelijk een keer in de maand plaats. Deze aanpassing vindt altijd plaats op basis van het gewogen gemiddelde van de marktprijs de afgelopen maand. Ook deze maand zijn de benzineprijzen bijgesteld”, aldus de CDS.

Voor diesel gaat de prijs bij de pomp bij GOw2 van SRD 17,95 naar SRD 18,90. Dat is een stijging met 95 cent. Voor een liter ongelode brandstof moet in plaats van SRD 17,45 nu, SRD 18,44 worden neergeteld. Dat is een stijging met 99 cent voor een liter.

CDS: “De stijging in de pompprijs voor februari is het gevolg van de ontwikkelingen in de internationale olieprijs. Deze is gestegen van US$ 71,56 per vat in december naar US$ 82,61 per vat in januari. Deze 15% stijging vertaalt zich in een pompprijsstijging van rond de 6%.

error: Kopiëren mag niet!