President Santokhi vliegt naar Nickerie voor opening particuliere steiger

President Chandrikapersad Santokhi was dinsdag 8 februari in het district Nickerie voor de officiële opening van de steiger van ondernemer Ramadhin en voor een bezoek aan de nieuwe waterbron in het ressort Henarpolder. 

Opening steiger

De president, vergezeld van de minister van Volksgezondheid en die van Landbouw, Veeteelt en Visserij, gaf aan dat hij dit soort initiatieven toejuicht. Zeker vanuit de private sector, maar vooral de samenwerking tussen public en private sector.

“Zulke initiatieven dragen ertoe bij dat Suriname tot ontwikkeling wordt gebracht.  De haven van Nickerie is een hele belangrijke als we denken aan de ontwikkelingen op gas- en oliegebied. De diepgang van de Nickerierivier is niet wat gewenst is, maar er zijn reeds studies uitgevoerd en nu wordt het beleid geformuleerd. De regering is tevens bezig met de aanpak van de weg naar Nickerie die ook geschikt gemaakt wordt voor zwaar transport.” De president heeft de particuliere sector opgeroepen om juist nu te investeren en niet te wachten op de overheid, want ook zij gaan genieten van de voordelen van een goede infrastructuur”, aldus het staatshoofd via social media. 

Opening supermarkt en vishal

Eerder was er in de samenleving commentaar over de openingen die door de president zijn verricht. Zo was hij in oktober vorig jaar eregast bij de ceremoniële ingebruikname van de vernieuwde, uitgebreide en gekoelde vis- en vleeshal van Stichting S. Kisoensingh landbouwmarkt. Het project was gefinancierd door de regering van Japan voor US$ 115.218. Het is onderdeel van de Grass-Roots Human Securityprojecten van Japan om ontwikkelingslanden te ondersteunen. Velen vroegen zich af of dergelijke handelingen niet door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij konden worden volbracht.

Daarnaast was er ook veel commentaar bij de opening van Choi’s Lelydorp. President Santokhi was eregast bij de opening van het derde filiaal van Choi’s. Hij merkte op, dat Choi’s niet alleen producten van wereldformaat levert, maar ook lokale producten aan de man brengt. Santokhi was ervan overtuigd dat met de opening van het filiaal in Lelydorp vele kleine en middelgrote ondernemers met hun producten toegang zullen krijgen tot het hele land. Na het doorknippen van het openingslint kregen de president en first lady Mellisa Santokhi als eerste een rondleiding in het nieuwe pand. Bij de opening onderstreepte de president zijn band met Lelydorp, waar hij opgegroeid is en heden ten dage nog woont. 

error: Kopiëren mag niet!