Er zit eindelijk schot in het gaan controleren van prijzen van producten in winkels binnenland

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, kortweg EZ, lijkt eindelijk de juiste weg te hebben ingeslagen op weg naar de lang verwachte prijscontroles van producten in winkels in het binnenland. Bewoners in het binnenland worden geconfronteerd met extreem hoge prijzen voor uiteenlopende producten in de winkels en zij horen en lezen dat er wel prijscontroles plaatsvinden in Paramaribo en noordelijke districten.

Een jaar lang moeizaam brainstormen over aanpak controles binnenland

Begin maart 2021 liet EZ-directeur Aroen Jadoenathmissier weten: “De Vliegende Brigade komt eraan”. Deze brigade was op 25 februari in het leven geroepen op instructie van president Chandrikapersad Santokhi om ongebreidelde prijsverhogingen van met name van basisgoederen aan te pakken.

De maximumprijzen voor consumptiegoederen zijn vervat in een beschikking en moeten betaalbaar blijven voor de consument, aldus EZ in maart vorig jaar. De controle zal zich uitbreiden naar de districten, zo liet de EZ-directeur weten. Maar, tot de dag vandaag, een jaar verder dus, is er nog steeds geen enkele prijscontrole in het binnenland geweest.

Praten over betaalbaar maken prijzen basisgoederen is wat anders dat prijscontroles organiseren….

Half januari van dit jaar sprak EZ-minister Saskia Walden met een ondernemer uit Pokigron en VHP-Assembleelid Henk Aviankoi over de extreem hoge prijzen van basisgoederen in het binnenland. De bewindsvrouwe benadrukte, dat het gesprek een aanzet moest zijn om oplossingsmodellen te zoeken om basisgoederen in het binnenland beschikbaar en betaalbaar te maken. Ook liet ze weten, dat in het Boven Suriname-gebied gestart zou worden met een pilot distributiesysteem project en dat een Commissie Binnenland zou worden samengesteld.

Maar, over het gaan organiseren en plannen van prijscontroles in het binnenland werd nauwelijks – althans voor zover bekend – gesproken.

Prijscontroles binnenland organiseren niet eenvoudig

Al sinds juni 2021 benadert de redactie van Dagblad Suriname met regelmaat de EZ-directeur met de vraag wanneer nu eindelijk prijscontroles in het binnenland uitgevoerd gaan worden. Steeds weer bereiken de redactie vragen daarover van binnenlandbewoners. Maar, uit de reacties van de directeur – die overigens vragen van Dagblad Suriname altijd snel en correct beantwoordde en beantwoordt – blijkt, dat het opstarten van prijscontroles niet iets is wat van de ene op de andere dag kan plaatsvinden. Natuurlijk zijn er logistieke en financiële issues die een rol spelen, zoals het concreet organiseren van wie waar prijscontroles kan uitvoeren. Daarenboven, het binnenland is een zeer groot gebied, waar dorpen niet altijd even eenvoudig te bereiken zijn over de weg of het water. Er hangt dus waarschijnlijk een fors prijskaartje aan vast.

Jadoenathmissier zei op 26 juni, formeel tegenover Dagblad Suriname “geen rapportage” te hebben ontvangen inzake prijscontroles in het binnenland. “Zal wel zo zijn.” Vier dagen later liet de EZ-directeur weten: “We zijn nu bezig de teams samen te stellen, ik bericht u.”

“Er zijn wat issues”

Op 3 juli zei hij: “We zijn nu in contact met onze dependances. De controles worden voorbereid, maar er zijn wat issues. Zijn echter nog niet uitgevoerd. We zijn nu wel bezig in de stad.” Twee dagen later deelde hij mee: “Deze week lukt het vanwege logistieke zaken niet voor het binnenland. We zijn nu met Wanica en Paramaribo bezig.” Op de vraag of er dit jaar prijscontroles in het binnenland zijn geweest was het antwoord: “In maart met de Vliegende Brigade.” 

Maar, daar heeft EZ nooit een persbericht over gepubliceerd. 

Overigens in mei 2021 werd besloten om de Vliegende Brigade die zich focust op illegale houthandel en de Vliegende Brigade Prijscontroles samen te smelten tot “één daadkrachtige werkarm”. “Een werkgroep uit de twee Vliegende Brigades gaat een projectplan uitschrijven om te komen tot één effectieve en een daadkrachtigere Vliegende Brigade”, zei Belastingdienst-directeur, Ismaël Kalaykhan. 

Twee weken later benaderde de redactie van Dagblad Suriname EZ weer met de vraag, wat de resultaten waren van die prijscontroles die in maart zouden zijn uitgevoerd in het binnenland. Hierop volgde de korte reactie: “Binnenland nog niet, zijn wat issues. Vliegende Brigade. Even geduld, er komt een nieuwe andersoortige. Inderdaad komen er berichten vanuit het binnenland, maar bij een dergelijke operatie is een gedegen voorbereiding met alle actoren van eminent belang.”

Eind augustus, de 26e, had de EZ-directeur niets nieuws te melden.

Op 26 oktober wist hij ook geen nieuws te melden omtrent de eventuele start van mogelijke prijscontroles in het binnenland. “Helaas nog niet”, was zijn reactie.

Eindelijk, een pilot, licht in de tunnel

De EZ-directeur zei woensdag 9 februari tegen Dagblad Suriname: “We zijn nu bezig met het voorbereiden van een pilot.”

Terwijl bewoners van het binnenland liever gisteren dan vandaag zien dat de prijzen in de lokale winkels, vooral de supermarkten, worden gecontroleerd, werkt EZ hard achter de schermen aan de realisatie van prijscontroles in het binnenland, daarbij ondersteund door het Assembleelid Aviankoi. Het besef binnen het ministerie is aanwezig, dat dergelijke controles broodnodig zijn in het binnenland, omdat er nu totaal geen toezicht is en eigenaren van winkels en supermarkten feitelijk ongehinderd prijzen kunnen vaststellen voor de producten in hun zaken. Controle ontbreekt immers.

Minister Saskia Walden was, vooralsnog, niet bereikbaar voor een inhoudelijke reactie.

Het Assembleelid Aviankoi (VHP), die eerder dit jaar over de prijzen van basisgoederen in het binnenland heeft gesproken met minister Walden en zeer betrokken als binnenlandbewoner is bij de problematiek rond die prijzen, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname:

“Ik heb mezelf aangeboden aan het ministerie, want ik kom uit het achterland, en ik ken de situatie daar. Ik heb een paar maanden geleden een bezoek gebracht aan Redi Doti en mijn broer was in het Tapanahoni-gebied en wat wij daar zagen ten aanzien van de prijzen, was verschrikkelijk. Nu ben ik erbij betrokken en we zullen alles eraan doen om de controles uit te voeren, maar niet alleen die controles, maar ook een model te ontwikkelen zodat de prijzen van de goederen daar in het binnenland dalen. Het kan een beetje verschillen met Paramaribo, maar niet als dat wat het nu is.”

Mobiele dependance van EZ in Boven Suriname-gebied

“Een van de oorzaken die ik kan constateren en die we hebben gesproken is de controle, en de transportkosten, die zijn de boosdoeners. Dus, wat er nu gaat gebeuren, waar ik bij betrokken ben, is een mobiele dependance van Economische Zaken opzetten in het Boven Suriname-gebied. Daar zullen wij een pilot draaien. Wij gaan een beroep doen op Defensie om de goederen te transporteren naar Atjoni en van daaruit te vervoeren naar een verkooppunt in het Boven Suriname-gebied. Zodat de dorpen van dat gebied die goederen tegen een bepaalde prijs kunnen gaan kopen bij dat verkooppunt. Die prijzen worden natuurlijk vooraf vastgesteld, zodat een en ander controleerbaar is en van tijd tot tijd zal ook daar gecontroleerd moeten gaan worden.”

“Het moet nu in orde komen, ik zit er op, ik sta er op”

Aviankoi is stellig: “Je hebt echt mensen die de mensen in het binnenland uitbuiten. Het moet nu in orde komen, ik zit er op, ik sta er op. Ik praat met de minister, met de directeur, het moet. We staan dagelijks in contact met elkaar. Het is killing wat daar gebeurt. Als je een zak rijst wilt kopen van 25 kilo voor SRD 800 of SRD 900, nou… dus het moet! En het zal ook gebeuren.”

Dat het allemaal zo lang geduurd heeft, heeft volgens de politicus, waarschijnlijk te maken met financiële middelen. “Het gebied is inderdaad heel groot en je moet de lokale bewoners er zelf bij betrekken en daarom ben ik erbij. Wij zijn kenners van het binnenland. We gaan het doen, deze regering, deze president heeft de opdracht gegeven.”

PK

error: Kopiëren mag niet!