Aangepaste hoorzittingen districtsplannen in bestuursressorten Paramaribo

Jaarlijks wordt door de Districtsraad een districtsplan, met een begroting, opgesteld voor het daaropvolgend dienstjaar. Voorafgaand aan het indienen van de districtsplannen en begrotingen worden eerst hoorzittingen in de ressorten gehouden. Deze hoorzittingen zijn  bijzondere openbare vergaderingen van de ressortraadsleden. Op de hoorzitting geven de ressortraadsleden een overzicht van de uitgevoerde projecten van het afgelopen jaar en de projecten die voor het komend jaar gepland zijn. Verder wordt er een concept ressortplan voor komend jaar gepresenteerd. Dit plan wordt gefinaliseerd aan de hand van de bijdrage tijdens de hoorzitting. 

Udairay Panchoe, ondervoorzitter van de Districtsraad Paramaribo, stelt dat burgers bij de hoorzittingen kunnen aangeven welke zaken zij in hun ressort veranderd willen zien, zodat die in het plan opgenomen kan worden. De ressortraden dienen uiterlijk 1 maart hun ressortplan af te hebben en opsturen naar de districtsraad, waarna het districtsplan wordt opgesteld.

Vanwege de Covid-19 pandemie zijn de hoorzittingen beperkt tot een maximum van 30 genodigden uit onder andere belangenorganisaties in het ressort, non-gouvernementele organisaties, religieuze organisaties en schoolleidingen, aldus Panchoe. 

De data voor de verschillende hoorzittingen van de 12 ressorten in Paramaribo zijn als volgt.  

De ressorten vallende onder Zuid-West, in de periode 16 tot en met 24 februari, en wel op; 

1. Woensdag 16 februari: Ressort Tammenga

2. Donderdag 17 februari : Ressort Livorno 

3. Vrijdag 18 februari: Ressort Flora 

4. Maandag 21 februari: Ressort Welgelegen 

5. Dinsdag 22 februari: Ressort Latour 

6. Woensdag 23 februari: Ressort Weg naar Zee 

7. Donderdag 24 februari: Ressort Pontbuiten

De ressorten vallende onder Noord-Oost in de periode: 18 februari tot en met 24 februari en wel op;

1.    Vrijdag 18 februari: Ressort Munder

2.    Maandag 21 februari: Ressort Beekhuizen

3.    Dinsdag 22 februari: Ressort Blauwgrond

4.    Woensdag 23 februari: Ressort Centrum

5.    Donderdag 24 februari: Ressort Rainville

De tijdstippen en locaties worden nader bekendgemaakt.

error: Kopiëren mag niet!