Voortzetting vergadering aandeelhouders DSB blijft uit

De voortzetting van de verdaagde algemene vergadering van aandeelhouders (a.v.a) van de DSB bank, welke voor eind januari 2022 was toegezegd, is nog steeds niet uitgeschreven door de Raad van Commissarissen (RvC). Op 28 december 2021 belegde de bank een aandeelhoudersvergadering waar de meerderheid goedkeuring verleende aan de voordracht voor de benoeming van Arjan Molenkamp als de nieuwe CEO van de DSB.

Op de a.v.a van 28 december waren niet alle agendapunten afgehandeld. Aan de aandeelhouders was toegezegd dat deze vergadering eind januari 2022 zou worden voortgezet. Op de agenda staat nog de aanbieding van de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 ter beoordeling en vaststelling, alsmede de vaststelling van de winstverdeling en het verlenen van decharge van het bestuur door de RvC. Ook het punt Rondvraag staat nog op de agenda.

Dagblad Suriname heeft getracht van president-commissaris van DSB, Waddy Sowma, te vernemen wat de precieze redenen zijn voor het nog niet uitschrijven van de aandeelhoudersvergadering, doch die was vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie. Uit andere bronnen wordt vernomen, dat de verdaagde a.v.a ultimo februari zal worden gehouden.

Nog geen goedkeuring CBvS

Ondertussen is ook bekend geworden, dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) nog niet de wettelijk vereiste verklaring van geen bezwaar heeft gegeven op de benoeming van Arjan Molenkamp tot de nieuwe CEO van DSB. De Moederbank heeft reeds een eerste gesprek gehad met Molenkamp, en een tweede gesprek zou volgen.

In aanloop naar de a.v.a. van de DSB op 28 december 2021, waarin onder andere de benoeming van de nieuwe CEO van de bank centraal stond, was er veel te doen geweest. Twee grootaandeelhouders die een minderheidsbelang van 18% van de aandelen bij de DSB vertegenwoordigen konden zich niet confirmeren aan de voordracht van de RvC van Molenkamp voor de functie van CEO. Zij hebben getracht hun eigen voorkeurskandidaat er door te krijgen. 

De RvC heeft uit twee kandidaten voor de functie van CEO bij DSB, die op advies van een selectiebureau waren voorgedragen, Molenkamp verkozen. Bij de twee grootaandeelhouders is de keuze en later de goedkeuring door de meerderheid van aandeelhouders van de voordracht van Arjan Molenkamp niet in goede aarde gevallen. 

In kringen van de meerderheid van de aandeelhouders van de DSB wordt benadrukt, dat de Molenkamp de meest geschikte persoon is om de bank te leiden. 

SS.

error: Kopiëren mag niet!