St. Rumas wil jaarlijks 40 woningen bouwen voor lage inkomensgroepen

Stichting Rumas wil een bijdrage leveren aan het verlichten van woningnood en het creëren van werkgelegenheid. Hierover heeft de organisatie woensdag een presentatie verzorgd voor president Chandrikapersad Santokhi.

Volgens het projectvoorstel zullen er jaarlijks 40 woningen opgezet worden bestemd voor lage inkomensgroepen. Het ligt in de bedoeling om met drop-outs en leerkrachten te werken om de woningen e bouwen. De drop-outs zullen als onderdeel van het project een vierjarig leerproces ondergaan.

Het staatshoofd was ingenomen met de presentatie. Hij heeft wel enkele kanttekeningen geplaatst, waarmee rekening gehouden dient te worden om de woningen betaalbaar te houden. De president heeft benadrukt dat het van belang is om betaalbare woningen op te zetten. Hij heeft de delegatie gevraagd om mogelijkheden te bekijken die resulteren in het opzetten van betaalbare woningen. In dat kader heeft hij aangegeven dat woningzoekenden zich ook kunnen beroepen op het Affordable Housing Program, waarbij zei US$ 9.000 tegemoet krijgen voor de financiering. Verder heeft het staatshoofd de stichting ook erop gewezen, om de nodige randvoorwaarden niet over het hoofd te zien.

De modelwoning van Rumas heeft een bouwoppervlakte van 55 vierkante meter. Het huis bestaat uit twee slaapkamers, een bad en toilet, woonkamer, keuken en balkon. De delegatie heeft aangegeven, dat wanneer er meerdere huizen in een omgeving opgezet worden de logistieke kosten van de bouw omlaag kunnen. Ook kan bij een meerschaligheid gezorgd worden dat de inkoopprijs van materiaal omlaaggaat, waardoor de prijs van het eindproduct ook omlaag kan.

De stichting heeft momenteel nog geen bouwkavels, maar laat zich daardoor niet uit het veld slaan. Er worden mogelijkheden bekeken hoe aan bouwkavels te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid ook om te bouwen voor personen die reeds over een kavel beschikken. Rumas heeft verder aangegeven behoefte te hebben aan een loods waar de drop-outs technische werkzaamheden kunnen uitvoeren. De president heeft aangeven bereid te zijn ondersteuning te geven waar mogelijk.

error: Kopiëren mag niet!