Overheidscommunicatie instrument voor ontwikkelen gedegen beleid in Suriname

Overheidscommunicatie is veelomvattend, waarbij invloed en macht aan de ene kant en participatie en inspraak aan de andere kant, een belangrijke rol spelen. De overheid bestaat uit verschillende vertegenwoordigers in besturende overheidsorganen. “Deze politieke delegatie, die initieel burgers zijn, zorgt voor orde en veiligheid, bevordert de welvaart en het welzijn in onze samenleving”, vertelt Angela van der Kooye, voorzitter van het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR).

Het aanbod en de behoefte van communicatie, bevorderen onderling de legitimiteit van een democratisch bestuur en geven richting aan de inzichten en cultuur in onze samenleving. Het schept tevens mogelijkheden voor het ontwikkelen en uitvoeren van een gedegen beleid.

Van der Kooye stelt, dat van oudsher er veelal scheef wordt gekeken naar de overheid als er vraagstukken in ons land, niet zoals afgesproken of naar behoren worden uitgevoerd. “De druk op onze overheid is enorm. De vraag die elke Surinamer kan beantwoorden is: Wat is mijn rol als burger in dit land? Wat is mijn invloed binnen mijn cirkel van invloed?”, zegt zij. Zij stelt ook de vraag op welke manier er een betekenisvolle bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van het land. “Het contact tussen de burgers en de overheid wordt geïnitieerd, benadrukt en gestructureerd via overheidscommunicatie”, aldus Van der Kooye.

Ze merkt op dat in een webinar op 22 februari aanstaande een uitspraak van Guido Reinja, adviseur van het Nederlands koninklijk huis, zal worden behandeld. Rijnja is verder adviseur van diverse topfunctionarissen in Nederland die met dilemma logica, succesvol richting geeft aan overheidscommunicatie. https://www.open-overheid.nl/interview/guido-rijnja/

Van der Kooye citeert Rijnja: “Je werkt met macht en stelt andere burgers in staat tegenmacht te bieden.” Hierover laat zij weten dat wat hij hiermee bedoelt aan de orde komt in het Webinar.

Het geheel wordt ingeleid door Van der Kooye, die de rechten en plichten van de overheid en de burger zal bespreken. Zij is verder docente overheidscommunicatie, en heeft jarenlange ervaring als communicatiestrateeg op nationaal en internationaal niveau. Van der Kooye merkt verder op dat “ook Shahied Badoella, die recentelijk een samenwerking is aangegaan, om de brug tussen Suriname en Nederland te verstevigen, met zijn kennis als voormalig communicatiedirecteur van de grootste vakbond in Nederland, inzichten geven over het doel van overheidscommunicatie en de prioriteitsgebieden die hierbij horen.”

Het webinar zal plaatsvinden op 22 februari en is toegankelijk voor ambtenaren, politici, leerkrachten, docenten en iedereen die wil meewerken aan de ontwikkeling van een beter Suriname.

RB

error: Kopiëren mag niet!