O.O. houdt oriëntatiebespreking met vakcentrales over loononderhandelingen

Het Onderhandelingsorgaan (O.O.) voor de overheid, onder leiding van Maurits Hassankhan (zie foto top), heeft de vakcentrales van het Speciaal Tripartiet Overleg die overheidsvakbonden onder zich hebben, uitgenodigd voor een oriëntatiebespreking met het oog op de te starten loononderhandelingen voor ambtenaren. Deze bespreking vindt donderdag 3 februari plaats op het ministerie van Financiën en Planning.

Hassankhan, oud-minister van Binnenlandse Zaken, zegt dat de oriëntatiebespreking met de vakcentrales hoofdzakelijk bedoeld is om de lijnen uit te zetten voor de te starten loononderhandelingen, zoals is afgesproken in het Tripartiet Akkoord (TA) tussen overheid, bedrijfsleven en de vakbeweging. Onder de paragraaf koopkrachtversterking van het TA staat opgenomen, dat de koopkrachtversterking voor de publieke sector middels loonrondes zal gebeuren, met name in januari en juli 2022. De streef maand januari is niet gehaald, omdat de regering nog niet zover was met de samenstelling en installatie van haar onderhandelingsteam.

De vakcentrales die namens vakbeweging het TA hebben mede ondertekend zijn OSAV, C-47, CLO, FOLS, FAL, Moederbond en de PWO.  De CLO (Centrale van Landsdienaren Organisaties) en de FOLS (Federatie van Onderwijsgevenden en Leerkrachten) zijn verreweg de grootste vakcentrales die overheidswerkers vertegenwoordigen.

CLO-voorzitter Micheal Miskin bevestigt tegenover Dagblad Suriname, dat zijn organisatie is uitgenodigd voor de oriëntatiebespreking donderdag. “Het is een oriëntatiebespreking in het kader van de besprekingen inzake koopkrachtversterking voor ambtenaren”, zoals in de uitnodiging staat, zegt de CLO-voorzitter. “Wij gaan er naartoe om van het Onderhandelingsorgaan voor de overheid te vernemen”, aldus Miskin. 

De CLO-voorman vindt het prematuur om nu al over de positie van zijn vakcentrale te praten. Voor hem is belangrijk in de huidige fase om drie hoofdzaken van het O.O te vernemen met betrekking tot de koopkrachtversterking voor de ambtenaren. Gaat de overheid een geldbedrag als loonronde geven? In dat geval zijn wij dan gauw uitgesproken, meent Miskin. Ten tweede wil de CLO vernemen of de overheid nu zover is om de reeds verstrekte koopkrachtversterking aan ambtenaren (SRD 1.000 overbruggingstoelage en SRD 800 koerscompensatie) te incorporeren in het loon, en daarop een percentage te geven. Voor de CLO is het voorts van belang te vernemen hoe de overheid denkt het vraagstuk van de 9 verschillende loonreeksen bij de overheid aan te pakken.

Verschillende loonreeksen

Miskin brengt in herinnering, dat in 2017 de leerkrachten uit het FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) zijn gestapt, en in een apart voor hen geldende loonreeks zijn ondergebracht. Het jaar daarop heeft de CLO een loonsverhoging voor ambtenaren kunnen bewerkstelligen. Daarbij zijn de leerkrachten niet meegenomen. Immers, zij zitten in hun aparte loonreeks. Na 2018 zijn diverse constitutionele- en speciale beroepsgroepen zoals de politie, militairen, douane, brandweer, penitentiaire ambtenaren, BBS en DNV uit FISO gehaald en in aparte voor hen geldende loonreeksen ondergebracht. De twee enige groepen van landsdienaren die sedert 2018 niets hebben gehad qua loonsverhoging, zijn volgens de CLO-voorman de mensen in de algemene ambtelijke dienst en zij die bij de overheidsziekenhuizen werkzaam zijn.

In juni 2020 heeft de CLO een overeenkomst bereikt met de overheid inzake een salarisverhoging, maar de huidige regering heeft in juli 2020 de uitvoering ervan stopgezet. In het kader van het gelijkheidsbeginsel zou deze overeenkomst eerst uitgevoerd moeten worden, waardoor alle groepen op lijn zijn. Tijdens de oriëntatiebespreking van donderdag zal vernomen worden hoe de overheid over dit vraagstuk denkt. 

Het Onderhandelingsorgaan voor de Overheid bestaat uit Maurits Hassankhan, lid/voorzitter, en de leden mevrouw U. Ramlagansing en de heren E Wever en J. Joemmanbaks.

SS 

error: Kopiëren mag niet!