Hypocrisie en de perikelen rondom de grondconversie

Maar eerst dit. Suriname is een arm land vanwege het feit dat het arm is aan degelijk politiek leiderschap, dat is leiderschap dat niveau mist. Het betreft niveau van ontwikkeling, van beschaving, niveau van kennis omtrent vraagstukken van economische ontwikkeling en het meest belangrijke kennis omtrent derde wereldvraagstukken. Men is intellectueel on en minvermogend, het is het begin en het resultaat van onder ontwikkeling. Het is allemaal goed te merken aan het verval op diverse gebieden sinds 1975. De beschouwingen in de DNA zijn van een dermate laag niveau dat je ze beter niet wil volgen.

Hypocrisie ten top

Neem nou het debat omtrent immigratie. Het geachte lid Mahinder Jogi voert terecht aan dat je voorzichtig moet zijn met het vraagstuk van immigratie. Om de economische macht van de hindoestanen te breken zijn Chinezen geïmporteerd, met hulp van de VHP. Districtscommissarissen verkochten vergunningen als warme bollen. Sindsdien wordt kostbare deviezen verspilt om magazijnen van chinezen te vullen. Er zijn nu minimaal tienmaal meer winkels, maar is de koopkracht tienmaal gegroeid, is de bevolking tienmaal gegroeid? Maar er zijn geen deviezen om de verdiencapaciteit op te voeren. Dus de koers gaat blijven stijgen, het is dweilen met de kraan open, Suriname is en blijft een bodemloze put.

De woordvoerder van de NDP betoogt dat we mensen moeten importeren. Vanwege de opkomende olie-industrie. We moeten de vreemdelingen die hier verblijven een Surinaamse nationaliteit verschaffen. Hij bedoelt duidelijk de mensen die op hem lijken, en zeker niet de mensen die op mij lijken. Immers komen 10 Indiase toeristen hier en men begint te krijsen over mensensmokkel. Hoe zijn de Chinezen en Brazilianen hier gekomen?? Waarom is het 45000 ha oliepalm project van FFF uit India getorpedeerd, om etnische redenen! Het belazer houtproject welke verkocht werd als oliepalm project van China Zeng Hou Tai werd binnen een week in de DNA goedgekeurd. Heeft U palmolie van Surinaamse bodem gezien op de schappen in de winkels? En de NDP vergeet dat de olie-industrie geschoolde krachten behoeft en geen analfabeten uit Haïti.

Grond conversie

De discussie met betrekking tot conversie van grond in de DNA heeft een schandalig laag niveau bereikt. Ik had immers nooit geweten dat de fracties van de NPS en van de NDP zich zoveel zorgen maakten om de landbouwsector. Het beleid wat deze partijen hebben gevoerd sinds 1975, is immers antiproductie, anti industrie, anti landbouw, anti ontwikkeling van karakter geweest. Er is immers niets opgebouwd waaraan toekomstige generaties wat aan hebben. En men voert argumenten aan die ontbloot zijn van realiteitszin. In de aanhef van de wet op grondhuur staat dat men met deze wet beoogt een einde te maken aan grondspeculatie en aan grootgrondbezit. De werkelijkheid is dat deze wet geleid heeft tot grootgrondbezit welke zijn weerga niet kent in de geschiedenis van Suriname. Immers politieke vrienden werden gezegend met duizenden hectare grond en natuurlijk ook met concessies, dat is immers de patronagepolitiek, je stelt je uitverkiezing veilig niet door prestatie maar door patronage. Dus de politieke partijen NPS en NDP die maken zich nu zorgen om de landbouw. Het kan verkeren, wat een hypocrisie. Buitenlanders gaan grond in Suriname bezitten, wat een ramp. De buitenlanders die ik ken hebben hun gronden in cultuur gebracht en leveren een bijdrage aan het nationaal inkomen van Suriname. Vermoedelijk weet men niet dat je grond niet in de koffer naar het buitenland kan meenemen. Op de kleine eilanden in het Caraïbisch gebied wordt grond in eigendom verkocht van buitenlanders.

Vermoedelijk is het bewustzijn zo laag dat men niet beseft dat uitgerekend zij alle natuurlijke hulpbronnen van Suriname voor een appel en ei hebben verkocht aan het buitenland, noem maar op goud, hout, vis, verder alles van waarde. Wat is de bijdrage van de import Chinezen aan het nationaal inkomen.

Zeer vermoedelijk is men zo dom dat men niet weet dat de waarde van grond, in het bijzonder van landbouwgrond maar ook van bouwgrond primair bepaald wordt door de ontwikkelingskosten ook wel genoemd de stichtingskosten en dus door de investeringen in de cultuurtechnische werken in en op de grond. Dan wil men dus de mensen die de investeringen gepleegd hebben hun het recht op eigendom van de grond ontnemen.

Waaraan dankt Europa zijn superieure positie op de wereld

De beschaving en ontwikkeling van Europa is begonnen met de afschaffing van het lijf eigendom en van feodaal bezit, en de invoering van privaat erfelijk bezit van grond door de boeren die voorheen de grond bewerkten voor de leenheer. De verlichting werd ingeluid, functionele specialisatie nam toe in de gemeenschappen, wetenschap en technologie kwamen tot bloei. De rest is geschiedenis. In Azië heeft deze ontwikkeling zich niet  helemaal voorgedaan waardoor zij gekoloniseerd werden in plaats van dat zij zelf gingen koloniseren. Afrika wordt nog steeds gekenmerkt door gemeenschappelijk grondbezit, te vergelijken met domeingrond, maar alleen met dit verschil dat het stamhoofd de allesbepalende figuur is.

Bij de hele discussie is er een grote witte olifant in de ruimte waar men omheen draait. En dat is etniciteit. De evolutie van mensen bepaalt hun capaciteiten, wie heel vroeg het roofbouw tijdperk verlaten heeft en overgegaan is tot cultuurbouw die kan beter met vermogen omgaan en die zal altijd op de wereld een voorsprong bezitten op mensen die mentaal nog roofbouwer zijn. En de evolutie kun je niet inhalen.

Verder beseft men kennelijk niet dat grond uitgegeven wordt met vermelding van de bestemming waarvoor het bedoeld is. Zolang er nog geen ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen in place zijn, net zolang zal men met behulp van een speciaal daarvoor opgericht instituut daarvoor moeten zorgen dat de bestemming doeleinden van de grond nageleefd worden. Ik heb in het front programma van 1987 op diverse plaatsen beklemtoond het belang van ruimtelijke ordening en van bestemmingsplannen. Onze politici kunnen alleen praten maar zijn miljoen procent impotent.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!