Binda vraagt om transparantie Raden van Commissarissen

Het VHP-Assembleelid Sham Binda wil een overzicht van de leden van de Raden van Commissarissen (RvC’s)  bij parastatale bedrijven. Uit informatie die de redactie van Dagblad Suriname heeft bereikt, blijkt dat Binda via een schrijven naar alle ministers een overzicht wil ontvangen van alle leden van de Raad van Commissarissen bij parastatale bedrijven. Het parlementslid bevestigt desgevraagd het schrijven om een overzicht te krijgen van het aantal mensen en wie de personen zijn in verband met de begrotingsbehandeling.

“Het is belangrijk dat er een overzicht komt zodat het bestuur transparant is en de kwaliteit van de mensen getoetst kan worden”, aldus Binda.

Hij merkt op, dat tot op heden slechts twee ministers hebben gereageerd, te weten Riad Nurmohamed van Openbare Werken en Krishna Mathoera van Defensie. Binda: “Het zou goed zijn om niet alleen een overzicht te presenteren van het aantal personen in de RvC’s, maar ook hun vergoedingen ten opzichte van de gewenste prestaties.”

De politicus haalt verder aan, dat het ook bekend is dat er in valuta wordt betaald aan de RvC’s ondanks dat er een valutacrises is. Verder is het aandachtspunt van het Assembleelid, dat ook de toetsing van de selectie belangrijk is om te kiezen voor gekwalificeerd kader in plaats van politieke loyalisten of ‘family and friends’. Binda wijst op de conflicterende belangen die hierdoor kunnen ontstaan in de praktijk.

RB

error: Kopiëren mag niet!