Verklaring onderdirectoraat Veterinaire Diensten LVV inzake kwestie import eieren: ‘Vonnis in zaak De Vliegende Eend wel uitgevoerd’

Naar aanleiding van foutieve berichtgeving in diverse media wenst het onderdirectoraat Veterinaire Diensten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) maandag 31 januari het volgende te verklaren: 

Het vonnis van woensdag 26 januari in de zaak De Vliegende Eend BV en de Staat Suriname (AR. No. 22-0227) is wel door de Veterinaire Diensten uitgevoerd.

De exacte lading waarover de Kantonrechter zich in het vonnis heeft uitgesproken, is diezelfde dag onder toezicht van een veterinaire inspecteur van Vee en Vlees betrokken. De nodige documenten, waaronder de veterinaire importvergunning voor de lading die is aangekomen op 19 januari, zijn reeds op 26 januari afgegeven aan de Vliegende Eend BV conform het gevraagde door de rechter in haar beslissing en wel op basis van de reeds betaalde facturen en ook om het feit dat het vonnis bij voorraad uitvoerbaar is. 

Citaat Vonnis:

4.4. ‘’ De kantonrechter ziet in het voorgaande voldoende aanleiding de vordering toe wijzen voor de lading die per 19 januari 2022 zou arriveren, en voorts als na te melden;

5.1 ‘’Veroordeelt gedaagde om de vergunningen betreffende de lading die per 19 januari 2022 zou arriveren af te geven aan de eiseres met de daartoe benodigde documenten en zoals gevorderd onder het primaire van het petitum op basis van de reeds betaalde facturen.’’

De Wereld Diergezondheidsorganisatie geeft geen instructie, maar ziet elk lidland als een gelijke partner en geeft richtlijnen aan de participerende landen om garanties te blijven bieden, ten eerste voor de dier- en volksgezondheid en tweede voor de internationale handel.

De getroffen maatregelen door de Veterinaire Dienst kunnen niet als draconisch omschreven worden, sinds onze regionale partners vanaf 2020 hebben besloten om importen van dieren, vlees en overige dierlijke producten uit gebieden ten tijde van hoge uitbraak tijdelijk stop te zetten. Dit met in achtnemingen van de technische inzichten van alle hoofden van de veterinaire diensten van de lidlanden.

De huidige uitbraak van vogelgriep in Europa c.q. Nederland wordt door de gezondheidsautoriteiten aldaar, omschreven als de ergste ooit, waarvan het einde nog niet in zicht is.

De Veterinaire Dienst richt haar besluitvorming dan op een risicoanalyse waarbij de mogelijke negatieve gevolgen voor het land worden afgewogen om zodoende het ergste te proberen te voorkomen.

Het controleren van ladingen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, (NVWA) en het afgeven van certificaten, geeft geen vrijbrief tot het verplicht invoeren van dieren, vlees en overige dierlijke producten uit besmette gebieden. Het is tevens geen reden om direct aan te nemen dat er helemaal geen risico’s tot insleep bestaan. Het is de wettelijke taak van de Veterinaire Diensten om die consequenties in te schatten en ons land te beschermen tegen de insleep van dierziekten.

Het LVV-onderdirectoraat Veterinaire Diensten instrueert om alle bestellingen van de Vliegende Eend BV, zoals gevorderd door dit bedrijf, waarbij vergunning is aangevraagd en die voldoen aan de procedure van aanvraag waarbij aangetoond wordt dat de NVWA een gezondheidscertificaat heeft afgestaan, goed te keuren en te voorzien van een importvergunning, is afgewezen door de kantonrechter.

De Veterinaire Diensten benadrukt wederom desgevraagd dat de importprocedure van dieren, vlees en overige dierlijke producten haar wettelijke basis kent zoals omschreven in de Wet bestrijding dierziekten (GB 1954 no. 23) en de Wet Inspectie vlees en overige dierlijke producten (SB 2017 no. 17). De importvoorwaarden zijn sedert 3 november 2016 ongewijzigd (zie onderaan).

Men beseft het gevaar van vogelgriep niet! 

Het is al jaren zo dat er in Azië, Europa en Engeland gevallen zijn geweest van besmette mensen die zelf gestorven zijn aan deze ziekte. Wanneer er vogelgriep onder de vogels uitbreekt, bestaat de kans voor sporadische infecties en kleine uitbraakhaarden bij leefgemeenschappen die zich bezighouden met het pluimvee. Het risico voor menselijke besmetting en overdracht van het virus van mens op dier en omgekeerd bestaat nu ook al. De World Health Organization (WHO) geeft in een rapport aan dat de kans op sterfte bij mensen door hoge pathogene vogelgriep 56% is en de laatste melding van een geïnfecteerd persoon dateert uit het jaar 2020. In totaal zijn er in de afgelopen 20 jaar 863 geconfirmeerde besmettingen bij mensen genoteerd waarvan 455 zijn gestorven. 

(Vronvermelding: www.who.int/westernpacific/emergencies/surveillance/avian-influenza)

error: Kopiëren mag niet!