Personeel Grassalco stelt in petitie aan Assembleevoorzitter Bee te willen beschikken over royalties en goud van bedrijf

De medewerkers van Staatsmijnbouwbedrijf N.V. Grassalco vragen in een petitie gericht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, weer te kunnen beschikken over een reeks aan tegoeden. Formeel vraagt het personeel aan de heer Bee om het daartoe te leiden dat:

“De missive die de 20% royalties van N.V. Grassalco uit de Delfstoffen-overeenkomst met IAmGold/Rosebel Goldmines tot 2034 blokkeert, wordt vernietigd en dat het bedrijf weer toegang krijgt tot deze middelen voor haar eigen ontwikkeling.  

N.V. Grassalco weer kan beschikken over haar tegoeden in goud zoals geregeld in de Delfstoffenovereenkomst en opgeslagen bij de Royal Canadian Mint in Canada.  

De ruim USD 500.000 aan achterstallige royalties die de Staat schuldig is aan N.V. Grassalco, per onmiddellijk ingang wordt overgemaakt naar een rekening van het bedrijf bij een nog door haar aan te wijzen bankinstelling.  

De directie van N.V. Grassalco haar bijgestelde Herstel- en Investeringsplan 2022-2026 binnen veertien werkdagen kan presenteren aan president Santokhi c.q. aan de regering.  

De Nationale Assemblee in een spoed openbare vergadering de problematiek van en situatie bij N.V. Grassalco diepgaand bespreekt met de regering en dat in die meeting beslissingen worden genomen die ertoe leiden dat de toekomst van het Staatsmijnbouwbedrijf veilig wordt gesteld.”

Grassalco is opgericht op 30 augustus 1971 met het doel zelfstandig of in partnerschap mineralen en ertsen in Suriname (met uitzondering van koolwaterstoffen) te exploreren en exploiteren. Dit om welvaart en welzijn te brengen voor de totale Surinaamse gemeenschap. Het hoofdkantoor van de onderneming staat aan de Sir Winston Churchillweg 3 in Paramaribo. Het bedrijf heeft diverse operaties, met name die voor de aanmaak van steenslag te Royal Hill in Brokopondo, voor goudverwerking te Maripaston in Para en de granietoperatie in Patamacca in Marowijne. Een mijnbouwrecht voor opvulzand staat te La Solitude in Commewijne. In hetzelfde district staat op haar eigen terrein het plantvermeerderingslaboratorium InVitroPlants Grassalco N.V., gespecialiseerd in het kweken van InVitro plantmateriaal. De onderneming beschikt verder nog over mijnbouwrechten voor steenslag, goud, kaolien en bouwmaterialen, aldus het personeel in de petitie.

Deel royalties kreeg andere bestemming

Het personeelsbestand ligt rond de 230. Op 30 augustus 2021 herdacht het bedrijf haar 50-jarig jubileum, weliswaar onder zeer slechte (financiële) omstandigheden. De achteruitgang van Grassalco, een Staatsbedrijf met heel veel potentie, nam een vaart vanaf oktober 2019. Op 11 oktober dat jaar deelde de toenmalige regering via een missive, ondertekend door de vicepresident, Ashwin Adhin, aan de toenmalige directie mee dat de resterende 20% royalties die de onderneming rechtmatig ontving uit de Delfstoffenovereenkomst met Multinational IAmGold/Rosebell Goldmines, tot 2034 een andere bestemming had gekregen. Vanaf de ingang van de overeenkomst ontving de Staat reeds 80 procent van de royalties. Door deze maatregel raakte Grassalco gelijk haar investeringskapitaal kwijt wat het bedrijf in grote financiële problemen bracht. Operaties, investeringen, projecten en andere activiteiten om de onderneming verder tot ontwikkeling te brengen moesten noodgedwongen per direct on hold worden gezet of verschoven. Anno 2022 zijn de gevolgen van deze, voor het personeel, onbegrijpelijke maatregel, zichtbaarder dan ooit. 

Ook het personeel is in het verlengde van deze stap ernstig de dupe geworden. Dat uit zich onder meer in het volgende: Sinds het laatste kwartaal van 2021 worden salarissen op sommige maanden later uitbetaald dan gepland.  Gelden waar het personeel wettelijk aanspraak op maakt zijn nog steeds niet gestort.  De medische kosten zijn al enkele maanden niet gedekt en moeten medewerkers voor een behandeling bij de arts of voor medicamenten het geld voorschieten. 

“Wij, het personeel brengen onder uw aandacht dat met de 20% royalties, Grassalco van rechtswege over voldoende (investerings) kapitaal beschikte om broodnodige vervangingsinvesteringen te doen. De directie heeft vaker tegenover het personeel benadrukt dat het bedrijf niet subsidie behoeftig is. De organisatie heeft voldoende tegoeden om structureel haar eigen groei ter hand te nemen. Wij concluderen daarom dat de gepleegde handeling van de toenmalige regering haaks staat op hetgeen is overeengekomen in de Delfstoffenovereenkomst van 1994 tussen de Staat, N.V. Grassalco en IAmGold/Rosebel Goldmines. Wij, de medewerkers van N.V. Grassalco, vragen ons in gemoede af waarom de huidige regering bedoelde missive niet vernietigt. En dat, ondanks duidelijk is dat de gevolgen van deze maatregel desastreus zijn voor het Staatsmijnbouwbedrijf.”

Andere parastatale bedrijven krijgen wel gelden van de Staat

Het personeel benadrukt in haar petitie, dat zowel de SLM als andere parastatale bedrijven, waaronder Food & Agriculture Industries (FAI), een financiële injectie hebben ontvangen van de Staat. N.V. Grassalco is niet ondersteund. Dat zou ook niet nodig zijn, daar de onderneming tegoeden heeft in goud, opgeslagen bij de Royal Canadian Mint in Canada. Voorts moet het bedrijf nog achterstallige royalties ontvangen van de Staat tot een bedrag van ruim USD 500.000. Terwijl andere parastatale bedrijven financiële injecties krijgen, moet het personeel van N.V. Grassalco met lede ogen toekijken hoe het bedrijf waar zij haar krachten aan geeft, moedwillig kapot wordt gemaakt door de houding van de aandeelhouder. Deze conclusie vloeit voort uit het onderstaande:

1. Het bedrijf krijgt geen toegang tot de eigen financiële middelen in Canada, noch ontvangt zij een financiële injectie van de Staat om broodnodige investeringen te doen.

 2. De onderneming wacht nog steeds op overmaking van de achterstallige royaltiesinkomsten door de Staat van ruim USD 500.000. 

Na haar aantreden op 27 oktober 2020, heeft de huidige directie van N.V. Grassalco het dringende beroep gedaan op het totale personeel om alle zeilen bij te zetten om het uitgezette beleid te ondersteunen en te helpen Grassalco uit het financiële dal te halen. Elke medewerker is daartoe bereid. Maar met oud en afgeschreven materieel en materiaal, dat ook nog constant uitvalt, kan het bedrijf geen grote stappen vooruit maken. 

Nog steeds wacht de directie, aldus de medewerk(st)ers, op een vervolg-uitnodiging van president heer Chandrikapersad Santokhi, om het op zijn verzoek aangepaste Herstelen Investeringsplan 2022- 2026 met bijbehorende begroting te presenteren. De plannen zijn een blauwdruk hoe N.V. Grassalco uit het financiële dal te halen en het bedrijf te positioneren op het pad van groei. De documenten liggen al maanden bij het staatshoofd en bij andere regeringsfunctionarissen. 

Het personeel verwacht binnen zeven werkdagen een reactie van de Assembleevoorzitter.

error: Kopiëren mag niet!