Oud-topvrouw CBvS Faranaaz Hausil tot drie jaar cel veroordeeld

Faranaaz Hausil, voormalig hoofd van de Juridische Afdeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is maandagochtend 31 januari door de Kantonrechter veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest, en een geldboete van SRD 100.000, bij niet betaling te vervangen door tien maanden cel. 

Tegen de vrouw was vier jaar gevangenisstraf door het Openbaar Ministerie geëist. 

Hausil zit al sinds augustus 2020 in de gevangenis vanwege deelname aan een criminele organisatie met medeverdachten Robert-Gray van Trikt, oud-governor van de CBvS, Gillmore Hoefdraad (ex-minister van Financiën) en Ginmardo Kromosoeto (voormalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank). 

Hausil heeft tijdens de rechtszaak steeds verklaard onschuldig te zijn. 

De rechter heeft echter vastgesteld dat zij schuldig is aan overtreding van artikel 13 lid 1a van de Anti-Corruptie Wet:

“Het is de publieke functionaris in de uitoefening van zijn functie verboden om handelingen te verrichten, te adviseren, en besluiten te nemen, waarbij door hem wordt gehandeld in strijd met de ter zake geldende wettelijke voorschriften, voorwaarden of procedures, om voor zichzelf of een ander enig onrechtmatig voordeel te verkrijgen en/of waarbij aan de Staat of een staatsinstelling opzettelijk enig fínancieel nadeel wordt toegebracht of financieel nadelige voorwaarden worden bedongen. Het bepaalde in de eerste volzin betreft onder meer handelingen en besluiten met betrekking tot: 

a. het aangaan van overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of een staatsinstelling (…);”

PK

error: Kopiëren mag niet!